Oppilaitosten ja päivähoidon jätehuolto

Sopimukset jätteen kuljettamisesta

Oppilaitokset ja päiväkodit tilaavat seka-, bio-, lasi- ja pienmetallijätteen kuljettamisen HSY:ltä. 

Pääkaupunkiseudun jätehuoltomääräysten mukaan oppilaitoskiinteistöjen on kerättävä seuraavat jätteet erikseen, jos niitä syntyy yli 50 kiloa viikossa:

  • ​biojäte
  • lasi
  • metalli
  • kartonki ja aaltopahvi.

Aaltopahvin keräyksen voi tilata HSY:ltä tai yksityiseltä kuljetusyritykseltä. Kartongin keräys tilataan suoraan yksityiseltä kuljetusyritykseltä. Mikäli koululla tai päiväkodilla on jätepalvelusopimus lasista ja metallista yksityisen kuljetusyrityksen kanssa, se on mahdollista säilyttää 1.9.2015 asti.

Kartongin kuljetukset siirtyvät HSY:n järjestämiksi vaiheittain 1.9.2015 alkaen. Kaikki HSY:n jätehuollon piiriin kuuluvat kiinteistöt siirtyvät HSY:n järjestämään kartongin kuljetukseen viimeistään 1.9.2017. Tiedotamme asiakkaillemme kuljetusten alkamispäivän etukäteen niin, että kiinteistön haltija ehtii tehdä tarvittavat valmistelut ja irtisanoa mahdolliset yksityisten yrittäjien kanssa tehdyt pakkausjätteen kuljetussopimukset päättyviksi silloin, kun kuljetus siirtyy HSY:n järjestämäksi.

Jos kiinteistöllä on HSY:n energiajätteen keräys, siitä voi luopua tekemällä ilmoituksen HSY:lle, tai vaihtoehtoisesti keräystä voi jatkaa kevääseen 2016, jolloin palvelu päättyy. Energiajätteen lajittelu erilleen sekajätteestä ei ole enää tarpeellista, kun Vantaan Energian jätevoimala aloitti toimintansa syksyllä 2014. Jätevoimala hyödyntää sekajätteen kaukolämmön ja sähkön tuotannossa.

Pieni kiinteistö voi sopia yhteisten jäteastioiden käytöstä toisen oppilaitoksen tai päiväkodin kanssa.

Keväällä lähetämme oppilaitoksiin ehdotuksen kesäaikaisesta jätehuoltojärjestelystä. Päiväkodit saavat vastaavasti kyselyn tarvittavista muutoksista lomakauden ajalle.

Lisätietoa jätehuollon järjestämisestä saa asiakaspalvelusta,
puh. 09 1561 2110 (ma–pe klo 8.30–15.30).