Asiointi

​​Jätteet otetaan vastaan jätteenkäsittelykeskuksen vaa’alla, josta ne ohjataan purkupaikalle.

Jäte-erä hinnoitellaan

  • painon
  • jätelajin
  • käsittelyprosessin, ja 
  • hinnastossa (2019) mainittujen lisämaksujen mukaisesti.

Jätelaji määräytyy jätteen syntytavan, ominaisuuksien ja käsittelyn perusteella. Kuorman sisältäessä useita jätelajeja, maksu määräytyy kalleimman jätelajin mukaan.

Ennen sisääntulopunnitusta jätteentuojan on luovutettava vastaanottoon tiedot asiakkaasta ja jätteestä. Tiedot luovutetaan kirjallisesti tuojan allekirjoittamana asiakastietolomakkeella tai asiakaskortilla.

Asiakastietolomakkeita ja asiakaskorttihakemuksia saa jätteenkäsittelykeskuksen vaa’alta ja HSY:n verkkosivuilta.

Asiakastietolomake (pdf, 67 kt) on tarkoitettu satunnaista asioimista varten ja sitä käytettäessä laskun saa mukaan tai postitse.

Asiakastietolomaketta täytettäessä kuljettajalla tulee olla tiedossa:
  • laskun saajan tiedot (nimi, osoite ja y-tunnus)
  • jätelaji (mitä kuorma sisältää)
  • jätteen alkuperäosoite (mistä kuorma on haettu). Kuljettajan tulee allekirjoittaa lomake ja todistaa henkilöllisyytensä (ajokortti, passi ym.).

​Huom! Yksityishenkilölle ei kirjoiteta laskuja ilman kyseisen henkilön läsnäoloa ja henkilöllisyystodistusta.

Asiakaskortit

Asiakaskortit on tarkoitettu toistuvaa asioimista varten. Korttia käytettäessä asiakastiedot ja jätteen oletustiedot luetaan lukulaiteella. Jos jätetiedot poikkeavat korttitiedoista, ne tulee ilmoittaa suullisesti vaakahenkilöstölle.
 
Käytössä on seuraavat korttityypit
  • Etäkortti​. Etäkortti on tarkoitettu Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen palveluita toistuvasti käyttäville yritysasiakkaille, jolloin laskutus tapahtuu kokoomalaskulla kerran kuussa. Etäkorttitunnistin on sijoitettava jätteen kuljetuskalustossa siten, että tunnistimen etäluenta vaaka-asemalla on mahdollista. Etäkortin saa hakemuksella HSY:ltä osoitteesta juho.nuutinen(a)hsy.fi
  • Luotollinen asiakaskortti​​. Luotollinen asiakaskortti on tarkoitettu Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen palveluita toistuvasti käyttäville yritysasiakkaille. Laskutus tapahtuu kokoomalaskulla kerran kuussa.