Ekoenergia

 

HSY siirtyi vuonna 2015 EKOenergia-merkityn sähkön käyttöön, minkä jälkeen HSY on yksi suurimmista EKOenergian käyttäjistä Euroopassa. EKOenergia-sertifioidun sähkön käyttö on osa HSY:n vastuullisuustyötä. EKOenergia on kansainvälinen ympäristömerkki sähkölle, jota hallinnoi laaja ympäristöjärjestöjen verkosto.

Lisäksi HSY on jo ennestään pääkaupunkiseudun suurimpia uusiutuvan energian tuottajia. HSY tuottaa sähköä omilla laitoksillaan biokaasusta, kaatopaikkakaasusta ja osittain vesivoimalla. HSY:n tuottama sähkö vastaa likimain HSY:n sähkönkulutusta. Sähkönkulutus oli vuonna 2015 119 gigawattituntia ja sähköntuotanto 122 gigawattituntia.

HSY tuottaa biokaasua jätevedenpuhdistusprosessissa ja biojätteen käsittelyprosessissa. Lisäksi kerätään talteen kaatopaikkakaasua Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen alueella. HSY tuottaa kaasuista sähkön lisäksi lämpöä. Lisäksi sähköä tuotetaan raakavesitunnelin vesivoimalla. HSY:n laitosten tuottama sähkö täyttää EKOenergian kestävyyskriteerit ja on siten hyväksytty EKOenergiakelpoiseksi. EKOenergiakelpoisuus kuvastaa sitä, että sähköntuotantolaitosten ympäristövaikutukset ovat verrattain pienet.

EKOenergia edellyttää, että EKOenergian käyttäjänä HSY osallistuu osaltaan ilmasto- ja ympäristörahastoihin. Rahastoihin kertyneillä varoilla toteutetaan hankkeita, joiden tavoitteena on lisätä uusiutuvan energian tuottoa ja käyttöä sekä eheyttää virtavesiluontoa. Varojen käytöstä päättää ympäristöjärjestöjen verkoston hallinnoima EKOenergia.​​​


 EKOenergia-ympäristömerkki: www.ekoenergia.fi​

Lisätietoja: energia-asiantuntija Teemu Kettunen 09 1561 (vaihde)