Energiatehokkuus

​​​​​​​​​​

HSY:n yksi keskeinen strateginen päämäärä on ympäristön tilan ja materiaali- ja energiatehokkuuden parantaminen. 

 
Helsingin seudun ympäristöpalvelut on suuri julkisen sektorin toimija, jonka toiminnasta aiheutuu mittavat kasvihuonekaasupäästöt sekä energiankulutuksen, että jätteen- ja jätevedenkäsittelyn prosessien kautta. HSY:n perustamisesta lähtien on kuitenkin ollut selvää, että kuntayhtymä kantaa vastuunsa ympäristöstä ja pyrkii edistämään ympäristöystävällisten toimintatapojen käyttöönottoa.​ 

HSY:n kokonaisenergiankulutus vuon​​​na 2015 oli 19​8 900 MWh.​ HSY:n energiatehokkuussopimuksen mukainen tavoite on tehostaa energiankäyttöä 2 800 megawattitunnilla vuodessa. Lisäksi tavoitteena on lisätä omaa, uusiutuviin energialähteisiin perustuvaa sähkön- ja lämmöntuotantoa.


 


 

HSY:n energiankulutuksen, energiantuotannon, kasvihuonekaasupäästöjen ja toimintavolyymien kehitys vuodesta 2010. Kaukolämmön päästöistä ennakkoar​​vio 2015.

HSY on merkittävä uusiutuvan energian tuottaja. Vuonna 2015 energiaa tuotettiin yhteensä 177 700 MWh. Lisäksi biokaasua myytiin liikennepolttoaineeksi jalostettavaksi 29 000 MWh. Kaasun myynti mukaan lukien HSY tuotti energiaa 102-prosenttisesti omaan kulutukseen verrattuna, eli vuodelle 2016 asetettu energiaomavaraisuustavoite on täyttynyt etuajassa.  Uusiutuvan energian tuotantoon on tehty mittavia investointeja, ja uusiutuvaa energiaa pyritään edelleen lisäämään ja ostoenergian määrää vastaavasti vähentämään.

 

Oman energiantuotannon lisäksi HSY tekee yhteistyötä pääkaupunkiseudun energiayhtiöiden kanssa uusiutuvan energian tuottamiseksi. HSY alueen yhdyskuntasekajäte hyödynnetään energiantuotannossa Vantaan jätevoimalassa. Puhdistetun jäteveden lämpöä hyödynnetään kaukolämmön tuottamisessa sekä Espoossa että Helsingissä.


HSY:n uusiutuvan energian tuotanto sekä kaukolämmön tuotannossa ja liikenteessä hyödynnetyt HSY:n tuottamat polttoaineet 2009–2015. Aluelämpö on toistaiseksi vähän​ käytettyä, HSY:n muiden toimijoiden hyödynnettäväksi tuottamaa lämpöenergiaa. ​ ​