HSY toimii ympäristön hyväksi

 

Rakennamme Espoon Blominmäen kallioon modernin uuden jätevedenpuhdistamon. Maan alle louhittavaan luolastoon tehdään jäteveden puhdistusaltaat ja pääosa muistakin tiloista. Valmistuttuaan vuonna 2020 puhdistamo käsittelee 400 000 asukkaan jätevedet.  
Havainnekuva: HSY/ Valve 

HSY on pääkaupunkiseudun miljoonan asukkaan arjessa mukana ja merkittävä ympäristöalan toimija. Kaiken toimintamme taustalla on huoli ympäristön tilasta ja ilmastonmuutoksen seurauksista. Ympäristövastuu on keskeisessä osassa HSY:n tuotteiden ja palveluiden tuottamisessa.  ​​​
Tutustu HSY:n vuoden 2015 ympäristövastuuesitteeseen ​»

Environmental responsibity in HSY 2015 -brochure ​»