Ympäristövastuuraportointi ja GRI

​​Tunnus ​GRI:n G4 Core sisältö ​Raportointi Lähde​
Strategia ja analyysi
​​G4-1​Toimitusjohtajan katsaus​Kyllä
G4-3Raportoivan organisaation nimi​Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSYTietoa HSY:stä
​​​G4-4 ​Tärkeimmät tuotteet, palvelut ja tavaramerkit/brändit​Kyllä
​G4-5 ​Organisaation pääkonttorin sijainti ​HelsinkiYhteystiedot
​G4-6​Maiden lukumäärä ja maat joissa organisaatio toimii tai jotka ovat merkittäviä raportissa kuvattujen olennaisten yritysvastuun näkökohtien osalta ​Suomi
​G4-7​Organisaation omistusrakenne ja juridinen muoto ​HSY ja toimintaympäristö Hallituksen ja yhtymäkokouksen päätöksenteko
​G4-8​Markkina-alueet (maantieteellinen alue, palveltavat sektorit, asiakkaat ja hyötyjät) ​HSY ja toimintaympäristöTietoa HSY:stä
​G4-9​Raportoivan organisaation koko ​HSY ja toimintaympäristöTietoa HSY:stä
​G4-10 ​Henkilöstön määrä työsuhteen ja työsopimuksen mukaan, alueellisesti ja sukupuolen mukaan jaoteltuna​KylläHenkilöstökertomus
​G4-11​Kollektiivisesti neuvoteltujen työehtosopimusten piiriin kuuluva henkilöstö 100 %​100% Henkilöstökertomus
​G4-12​Organisaation toimitusketju​ Ei
​G4-13 ​Merkittävät muutokset organisaation koossa, rakenteessa, omistusrakenteessa, toimitusketjussa raportointijaksolla​​HSY ja toimintaympäristö
G4-14 ​Varovaisuusperiaatteen noudattaminen, riskienhallinta  ​Ympäristövastuu
​G4-15 ​Organisaation hyväksymät tai edistämät ulkopuolisten toimijoiden  yhteiskuntavastuun aloitteet​Ympäristövastuu
​G4-16 ​Jäsenyydet järjestöissä ja edunvalvontaorganisaatioissa ​YmpäristövastuuKansallinen ja kansainvälinen yhteistyö

​Tunnistetut olennaiset näkökohdat ja laskentarajat

​G4-17​Konsernin laskentaraja​Ei
​G4-18​Raportin sisällön määrittely​Ympäristövastuu
​G4-19​Olennaiset näkökohdat​Ympäristövastuu
​G4-20​Olennaisia näkökohtia koskevat laskentarajat organisaation sisällä​Ei
​G4-21​Laskentarajat organisaation ulkopuolella​Ei
​G4-22​Aikaisemmista raportoinneista poikkevan tiedon syyt ja vaikutukset​Ei
​G4-23​Merkittävät muutokset raportin laajuudessa, rajauksissa tai mittausmenetelmissä​Ei
Sidosryhmävuorovaikutus
​G4-24​Luettelo organisaation sidoryhmistä​Täydennetään
​G4-25​Sidosryhmien määrittely ja valintaperusteet​Täydennetään
​G4-26​Sidosryhmätoiminnan periaatteet​Täydennetään
​G4-27​Sidosryhmien esillenostamat tärkeimmät asiat ja huolenaiheet​Täydennetään
Raportin kuvaus
​G4-28​Raportointijakso​2015
​G4-29​Edellisen raportin julkaisuajankohta​2013​Edellinen ympäristövastuuraportti
​G4-30​Raportin julkaisutiheys

Ajantasainen tieto verkkopalvelussa, raportointi jatkossa vuosittain

​G4-31​Yhteystiedot joista voi tilata raportin ja kysyä siihen liittyviä lisätietojaHSY:n asiakaspalvelu

Yhteystiedot

​G4-32​GRI-sisältövertailu​Kyllä
​G4-33​Lähestymistapa ulkoiseen varmennukseen​Ei ulkoista vertailua
Hallinto
​G4-34​Organisaation hallintorakenne​Kyllä ​Hallituksen ja yhtymäkokouksen päätöksenteko
​G4-48​Vastuullisuusraportin hyväksyminenHSY:n johtoryhmä​
Arvot ja eettisyys
​G4-56​Arvot ja (liike)toimintaperiaatteet​Kyllä HSY ja toimintaympäristö, ​HSY:n toimintapolitiikka
Materiaalit
​G4-EN1​Materiaalien käyttö painon tai määrän mukaan​Luonnonvarojen vastuullinen hyödyntäminen ja jätteet​HSY:n materiaalitase
Energia
​G4-EN3​Organisaation oma energianklulutus​Kyllä ​Energian kulutus ja tuotanto
​G4-EN4​Organisaation ulkopuolinen energiankulutus ​​Kyllä ​Energian kulutus ja tuotanto
​G4-EN6​Energiankulutuksen vähentäminen​​Kyllä ​Energian kulutus ja tuotanto
Vesi
​G4-EN8​Kokonaisvedenotto vesilähteittäin ​Ympäristövaikutukset vesiympäristöihin
​G4-EN9​Vesilähteet, joihin organisaation vedenotolla on  merkittävä vaikutus ​​Ympäristövaikutukset vesiympäristöihin
Luonnon monimuotoisuus
​​G4-EN12​Organisaation toiminnan, tuotteiden ja palveluiden vaikutus luonnon monimuotoisuuteen luonnonsuojelualueilla tai luonnon monimuotoisuuden kannalta rikkailla alueilla​KylläJätevedenpuhdistuksen vuosiraportti,
Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen vuosiraportti
Päästöt
​G4-EN15​Suorat kasvihuonekaasujen päästöt (scope 1)​Kyllä ​Energian kulutus ja tuotanto
​G4-EN19​Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminenKyllä ​​Energian kulutus ja tuotanto
​G4-EN21​Typen oksidien (Nox), rikkioksidien (Sox) päästöt sekä muut merkittävät päästöt ilmaan​KylläJätevedenpuhdistuksen vuosiraportti​,
Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen vuosiraportti
Jätevedet ja jätteet
​G4-EN22​Päästöt vesistöön jaoteltuna päästölajeittain ja kohteen mukaan​Kyllä ​Ympäristövaikutukset vesiympäristöihin
​G4-EN23​Jätteiden kokonaismäärä jaoteltuna jätelajeittain ja käsittelytavan mukaisesti​KylläYmpäristövaikutukset vesiympäristöihin
​G4-EN24​Merkittävien vuotojen määrä ja suuruus​Kyllä ​Ympäristövaikutukset vesiympäristöihin
​G4-EN25​Vesistöt ja niiden yhteydessä olevat elinympäristöt, joihin organisaation vesipäästöillä ja valumilla on merkittävä vaikutus (koko, suojeluasema ja biodiversiteettiarvo)​KylläYmpäristövaikutukset vesiympäristöihin

Lue lisää ympäristöraporteistamme »