Hankinnat

​Hankinnoilla edistetään materiaali- ja energiatehokkuutta ja etsitään uusia innovatiivisia ratkaisuja 


​Hankinnat tukevat HSY:n strategiaa, jossa tasapainottuvat taloudelliset tekijät, materiaali- ja energiatehokkuus, ympäristövastuullisuus ja innovatiivisuus.  
 
HSY:n hankinnoissa sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä. Pääperiaatteita ovat kilpailun aikaansaaminen, tarjoajien tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu sekä avoimuus ja suhteellisuus. Hankinnoissa pyritään kokonaistaloudellisesti edullisimpaan ja vaikutuksiltaan parhaaseen lopputulokseen. Hankintaprosessia ohjaavat suunnitelmallisuus ja tavoitteellisuus sekä taloudellisuus.  
 
Kestävän kehityksen periaatteet, innovatiivisuus, materiaali- ja energiatehokkuus, ympäristövaikutukset sekä tilaajan varautumistarpeet otetaan huomioon hankintojen eri vaiheissa (kohteen määrittely – tarjoajien soveltuvuusohjeiden määrittely – tarjousten arviointikriteerit – sopimusaikainen yhteistyö).