Mitä tarjoamme työntekijöillemme

Kattavan työterveyshuollon

Työterveyshuoltomme tukee  työntekijöittemme terveyttä ja työkykyä läpi koko työuran. Työterveystiimiin kuuluvat työterveyslääkäri, työterveyshoitaja, työpsykologi ja työfysioterapeutti.

Turvallisen ja terveellisen tavan tehdä työtä

Kannamme lakisääteisen vastuumme työnantajana työolojen terveellisyydestä ja turvallisuudesta. Teemme aktiivista työtä fyysisten ja henkisten työolojen kehittämiseksi sekä henkilöstömme työhyvinvoinnin edistämiseksi yhdessä työntekijöidemme kanssa.

Henkilöstökyselyn

Mittaamme henkilöstön työtyytyväisyyttä, ilmapiiriä ja johtamista joka toinen vuosi henkilöstökyselyllä. Käymme läpi vastaukset yhdessä työntekijöidemme kanssa ja etsimme tapoja kehittää sekä tukea työhyvinvointia ja työssä jaksamista.

Palkitsemisen hyvin tehdystä työstä

Meillä on käytössämme tulospalkkiojärjestelmä ja työntekijöiden kannustuslisät. Muistamme pitkään palveluksessamme olevia työntekijöitä palvelusvuosi- ja merkkipäivinä sekä heidän siirtyessään eläkkeelle. 

Mahdollisuuden osaamisen kehittämiseen

Jokaisella työntekijällämme on mahdollisuus kehittyä sekä työssä oppimalla että kouluttautumalla. Erilaiset työroolit vaativat erilaista osaamista ja erilaisia taitoja. Uuden oppiminen ja uratavoitteiden asettaminen tukevat ammatillista kehitystä ja mahdollistavat organisaatiomme menestyksen.

Kehityskeskustelut

Jokainen työntekijä käy esimiehensä kanssa vähintään kerran vuodessa kehityskeskustelun. Keskustelussa esimies ja työntekijä sopivat yhdessä tavoitteet ja laativat henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman. Tällä tavalla jokainen työntekijämme tietää, mitä häneltä odotetaan ja mihin hänen tulisi pyrkiä.

Mahdollisuuden edulliseen työpaikkaruokailuun

Tuemme työntekijöittemme työpaikkaruokailua lounasseteleillä.

Harrastus- ja virkistystoimintaa

Tuemme monipuolista liikunta- ja virkistystoimintaa harrastekerhojen ja virikeseteleiden avulla.

Työsuhdematkalipun tai työmatkasetelit

Kaikilla työntekijöillämme on mahdollisuus käyttää työsuhdematkalippua tai työsuhdematkaseteleitä.