Eläkeläiskerho HELY

Eläkeläiskerho HELY on tarkoitettu Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) ja Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) sekä entisen Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnan (YTV) ja sen jäsenkuntien vesihuoltolaitosten palveluksesta osa-aika-, vanhuus- tai työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneille henkilöille. Vuosijäsenmaksun suuruus vuonna 2017 on 15 euroa.

Kerho toimii yhteistyössä HKR/STARA -eläkeläiskerhon kanssa yhteisten jäsentapahtumien järjestämisessä. Vuosittain järjestetään jäsentapaamisten lisäksi useita yhteisiä matkoja mielenkiintoisiin kohteisiin ja ajankohtaisiin tapahtumiin; esimerkiksi teatteri- ja kylpylämatkoja koti- ja ulkomaille.  Myös vierailut HSY:n kohteisiin kuuluvat kerhon ohjelmaan.
 
Kerhon toimintaan pääsee mukaan ottamalla yhteyttä eläkeläiskerhon hallituksen jäseneen. 

Eläkeläiskerhon esitteen, toimihenkilöt ja säännöt löydät alla olevista linkeistä.

HELY ry:n esite »​​​

HELY ry:​n säännöt »​​​