HSY:n toimintapolitiikka

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY on Suomen suurin julkinen ympäristöalan toimija. HSY tuottaa jäte- ja vesihuoltopalveluita yli miljoonalle pääkaupunkiseudun asukkaalle. Lisäksi se tuottaa tietoa mm. ilmanlaadusta ja ilmastotyöstä sekä paikkatietoa seudun kehityksestä. Erinomainen palvelu ja tuotteiden tuottaminen perustuu asiakkaiden ja olennaisten sidosryhmien tarpeiden, vaatimusten ja odotusten tunnistamiseen. HSY:n toiminta-ajatus on tarjota puhtaasti parempaa palvelua.​​ ​HSY:n arvot ohjaavat tapaamme toimia niin työyhteisössä kuin asiakkaiden kanssa. ​

HSY:n toimintapolitiikka perustuu vuoteen 2020 asti määriteltyihin visioon ja strategiaan. Visiomme on vastuulliset, tehokkaat ja kehittyvät vesihuolto-, jätehuolto- ja seututietopalvelut kasvavan väestön tarpeisiin, asukkaiden ja  ympäristön parhaaksi. Noudatamme toiminnassamme yhteiskunnan asettamia velvoitteita ja vaatimuksia sekä   sidosryhmille annettuja lupauksia ylittäen lakisääteiset vaatimukset.

Strategiassa asetettujen päämäärien mukaan toimimme siten, että

  • vähennämme haitallisia ympäristövaikutuksia kehittämällä hyviä toimintatapoja ja käyttämällä korkeatasoista teknologiaa
  • panostamme riskien kokonaisvaltaiseen hallintaan siten, että toimintavarmuutemme on korkea ja vesihuoltoverkostojen toiminta on optimoitu
  • kehitämme jatkuvasti toimintaamme vastaamaan asiakasryhmien tarpeisiin
  • HSY:llä on merkittävä rooli alueen materiaali- ja energiatehokkuuden parantamisessa
  • saavutamme taloudellisen tasapainon tekemällä pitkäjänteistä taksapolitiikkaa ja parantamalla  tuottavuutta

HSY:n laatu-, ympäristö- ja turvallisuusperiaatteet

  • Parannamme tuotteiden ja palveluiden laatua kaikilla osa-alueilla kustannustehokkaasti ja kokonaistaloudellisesti sidosryhmien ja asiakkaiden tarpeet huomioiden.
  • Pidämme huolta ympäristöstämme parantamalla alueen materiaali- ja energiatehokkuutta, lisäämällä jätteen hyötykäyttöä ja vähentämällä ravinne- ja kasvihuonekaasupäästöjä.
  • Sitoudumme kestävän kehityksen periaatteisiin siten, että ympäristö, ihminen ja talous otetaan huomioon päätöksenteossa ja toiminnassa. Olemme selvillä toimintojemme ympäristövaikutuksista ja tiedotamme niistä kaikille sidosryhmillemme avoimesti ja rehellisesti.
  • Toimintakulttuuriimme kuuluu, että jokainen työntekijä vastaa omalta osaltaan tavoitteiden saavuttamisesta. Henkilöstö tiedostaa työnsä aiheuttamat ympäristö- ja työturvallisuusvaikutukset ja pyrkii vähentämään haitallisia vaikutuksia.
  • Edistämme henkilöstömme hyvinvointia hyvällä johtamisella ja esimiestyöllä sekä varmistamalla työn sujumisen ja osaamisen. Seuraamme, ylläpidämme ja kehitämme suunnitelmallisesti työturvallisuutta jatkuvaan parantamiseen perustuvalla toiminnalla.