Ympäristövaikuttaminen

Luotettavaa ja oikeaan toimintaan innostavaa tietoa asukkaille ja yhteisöille

Autamme seudun asukkaita, yrityksiä ja yhteisöjä toimimaan paremman ympäristön puolesta. Neuvomme ja tarjoamme tietoa tärkeistä ympäristöteemoista.

Viestimme jäte- ja vesihuoltoon liittyvistä HSY:n palveluista ja autamme pääkaupunkiseudun asukkaita ja yrityksiä pienentämään hiilijalanjälkeään, vähentämään energiankulutustaan ja edistämään resurssitehokkuutta. Tavoitteenamme on parantaa ympäristön tilaa.

Tuottamallamme seutu- ja ympäristötiedolla autamme päätöksentekijöitä, suunnittelijoita ja tutkimuslaitoksia terveellisen ja viihtyisän kaupunkiympäristön luomisessa.

Ilmastonmuutos

Teemme yhdessä jäsenkuntiemme ja muiden alueellisten toimijoiden kanssa työtä seudulla ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja siihen sopeutumiseksi.  Edistämme ja seuraamme pääkaupunkiseudun ilmastotavoitteiden toteutumista sekä ilmastonmuutoksen hillinnän että siihen sopeutumisen osalta.

Laskemme pääkaupunkiseudun kasvihuonekaasupäästöt vuosittain ja kehitämme päästölaskennan menetelmiä. Seuraamme seudullista kehitystä ilmastoindikaattoreiden avulla. 

Osallistumme kansainvälisiin ja seudullisiin ilmastotyötä edistäviin hankkeisiin yhdessä muiden toimijoiden kanssa.

Vuonna 2017 toteutimme eurooppalaisten metropolialueiden yhteistä SMART-MR -hanketta, joka tähtää kestävän liikkumisen edistämiseen. Seudullisen osaprojektin tavoitteena on kehittää asemanseutuja kestävän asumisen ja liikkumisen solmuina sekä edistää vähähiilistä liiketoimintaa niillä.

Lue lisää hankkeet sivultamme »

Ilmansuojelu

Ajantasaiset ilmanlaatutiedot ovat asukkaiden seurattavissa HSY:n verkkosivuilla osoitteessa hsy.fi/ilmanlaatu sekä ilmanlaatunäytöillä ratikoissa ja metroissa. Ilmanlaatukartta (hsy.fi/ilmanlaatukartta) kertoo hengitysilman laadun ja sen ennusteen lähitunneille siellä missä olet. Mikäli ilmanlaatu heikkenee äkillisesti, tiedotusta tästä tehostetaan.

Teemme ilmansuojelututkimusta yhteistyössä alan tutkimuslaitosten ja yritysten kanssa.  Edistämme ilmansuojelua kaupunkisuunnittelussa tuottamalla tietoa suunnittelijoiden ja asiantuntijoiden käyttöön. Mäkelänkadun Supermittausasema tarjoaa alustan ilmanlaadun tutkimusyhteistyölle ja mm. mahdollisuuden T&K&I-hankkeille laitteiden testaukseen ja demonstrointiin. Vuonna 2017 selvitettiin KAILA-hankkeessa sensoreilla ilmansaasteiden pitoisuuksia vilkkaan kadun varrella eri korkeuksilla ja etäisyyksillä liikenteen päästöistä.

Vuonna 2017 käynnistyi HAQT-hanke, jonka puitteissa on perustettu pääkaupunkiseudulle ilmanlaadun sensoriverkko sekä otettu käyttöön uusi ilmanlaatukartta ja -ennuste. Tulokset tullaan tarjoamaan avoimena datana, joka mahdollistaa erilaisten ilmanlaatusovellusten kehitystyön. Sovellukset voivat esimerkiksi auttaa asukkaita ilmansaasteille altistumisen vähentämisessä ja tukea viranomaisia katupölyn haittojen torjumisessa. Hankkeessa luodaan pääkaupunkiseudusta referenssi- ja demonstraatioympäristöä, joka tukee suomalaisten ilmanlaatujärjestelmien vientiä globaaleille markkinoille.

Lue lisää hankkeet sivultamme »

Paikkatiedot kestävän kaupunkiseudun suunnittelussa

Tuotamme tietoa seudun maankäytöstä ja asumisesta sekä seuraamme seudun kehitystä.

Vastaamme Helsingin seudun kuntien ja valtion välisen maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimuksen 2016–2019 seuranta-aineiston ylläpidosta ja koordinoinnista MAL-sopimussihteeristön ohjauksessa. Kokoamme seurantaraportteihin vuosittain tiedot mm. Helsingin seudun 14 kunnan asuntokaavoituksesta ja asuntotuotannosta.

Seudullisen, kattavan ja ajantasaisen paikkatietovaraston SePe:n paikkatiedot ovat seudulla käytössä suunnittelun, tutkimuksen sekä päätöksenteon tukena.

HSY:n avoimen datan karttapalvelun avulla on mahdollista tarkastella ja ladata omaan käyttöönsä kaikille avoimia paikkatietoaineistojamme.

Kehitämme seudullisten maamassojen hallinnan työkalua SeutuMaisaa.

Järjestämme vuosittain HSY:n paikkatietoseminaarin, johon kootaan suunnittelun ja tutkimuksen ajankohtaiset teemat.

Tutustu HSY:n avoimen datan karttapalveluun »

Tutustu paikkatietoseminaareihimme »

Motivoivaa ja asiantuntevaa ympäristöneuvontaa

Viestimme ja neuvomme vaikuttavasti muuttaaksemme asenteita ja toimintaa ympäristömyönteiseen suuntaan. Huolehdimme siitä, että asiakkaamme löytävät palvelumme ja teemme HSY:n toiminnan näkyväksi.

Opastamme ja kannustamme kaupunkilaisia, taloyhtiöitä, isännöitsijöitä ja pk-yrityksiä käytännön toimiin ympäristön hyväksi.

Esimerkkejä neuvonta- ja koulutuspalveluistamme:

Esimerkkejä kampanjoistamme paremman ympäristön puolesta:

Esimerkkejä järjestämistämme tilaisuuksista, joissa tuomme esille ajankohtaisia ympäristöteemoja.

  • Järjestimme Helsingin seudun ilmastoseminaarin yhdeksättä kertaa. Finlandia-talossa pidettyyn tapahtumaan osallistui noin 260 sidosryhmien edustajaa.
  • Isännöitsijäinfo kokosi isännöitsijöitä ajankohtaisten aiheiden ääreen Viikinmäen jätevedenpuhdistamolle.
  • Taloyhtiö 2017 -tapahtumassa esittelimme isännöitsijöille ja taloyhtiöaktiiveille HSY:n neuvontapalveluja ja -materiaaleja sekä Aurinkosähköä kotiin -kampanjaa. Olimme mukana myös Kevätmessuilla Messukeskuksessa Metsäpirtin mullan ja Urbaanin puuvaja -hankkeen merkeissä.
  • Jalkauduimme neljään pääkaupunkiseudun kauppakeskukseen Kiitos kun lajittelet! -teemalla. Kampanjoimme samalla biojätteen lajittelun puolesta jakamalla biojätepusseja.
  • Olimme jälleen mukana Earth Hour -ilmastotempauksessa.
  • Olimme mukana ruokahävikin vähentämiseen kannustavassa Hävikkifestarit -tapahtumassa Helsingin Teurastamolla.
  • Pyöräilyviikolla jaoimme pyöräilijöille kiitokseksi ja kannustukseksi aamiaisia Kauniaisissa ja Espoossa, Liikkujan viikolla Espoossa, Vantaalla ja Helsingissä.

HSY:n julkaisut

Julkaisemme vuosittain lukuisia asiantuntijaraportteja ja esitteitä.

Tutustu HSY:n esitteisiin »

Tutustu HSY:n julkaisuihin »