Seuraamme vesistö- ja kalastovaikutuksia

Vesistövaikutusten seuranta

Viikinmäessä puhdistetut jätevedet johdetaan jätevedenpuhdistamolta noin 16 kilometrin pituista purkutunnelia pitkin Helsingin edustalle avomerelle. Suomenojan jätevedet johdetaan 7,5 kilometrin pituisessa purkutunnelissa Espoon edustalle. Molemmat purkupisteet sijaitsevat usean metrin syvyydessä meren pohjassa, jossa jäteveden sekoittuminen meriveteen on tehokasta. Lähistöllä ei sijaitse virkistyksen tai ympäristön kannalta arvokkaita kohteita.

Jätevesien vaikutuksia merialueella seurataan yhteistyössä muiden merialueeseen vaikuttavien toimijoiden kanssa. Vuonna 2017 tarkkailu toteutettiin "Pääkaupunkiseudun merialueen yhteistarkkailu" -ohjelman mukaisesti.

Tutkimustulokset julkaistaan kahden vuoden välein erillisenä raporttina ympäristökeskuksen julkaisusarjassa. Vuosien 2016–2017 tulokset raportoidaan vuonna 2018. Viimeisin julkaistu raportti koskee vuosia 2014 - 2015.

Lue lisää Pääkaupunkiseudun merialueen tila 2014-15-raportista »

Kalastovaikutusten seuranta

Kalataloudellisen tarkkailun tavoitteena on seurata jätevedenpuhdistamojen vaikutuksia kalastukseen ja kaloihin.

Vuonna 2017 kalataloustarkkailu toteutettiin laajana yhteistarkkailuna, jossa olivat mukana HSY:n lisäksi Helsingin ja Espoon kaupunkien läjitystoiminnot sekä Helsingin Liikuntavirasto.

Tarkkailu tehtiin ”Helsingin ja Espoon edustan merialueen kalataloudellinen yhteistarkkailuohjelma vuodesta 2017 eteenpäin” -ohjelman mukaisesti. Tarkkailun toteuttamisesta vastasi vuonna 2017 tarkkailuohjelman tekijä, Kala- ja vesitutkimus Oy. Kalataloustarkkailu raportoidaan kahden vuoden välein. Vuosien 2016–2017 tulokset raportoidaan vuoden 2018 aikana.‍