Ympäristövastuu

Ympäristövastuuseen liittyvät toimintaperiaatteemme

Strategiassamme vuosille 2015–2020 asetetuissa tavoitteissa keskittymme erityisesti oman toimintamme ympäristövaikutusten ja suorituskyvyn parantamiseen. Pääpainopisteenämme ovat materiaali- ja energiatehokkuus. Näillä odotamme saavuttavamme myös taloudellista hyötyä.


  • Pidämme huolta ympäristöstämme parantamalla alueen materiaali- ja energiatehokkuutta, lisäämällä jätteen hyötykäyttöä ja vähentämällä ravinne- ja kasvihuonekaasupäästöjä.
  • Sitoudumme kestävän kehityksen periaatteisiin siten, että ympäristö, ihminen ja talous otetaan huomioon päätöksenteossa ja toiminnassa.
  • Olemme selvillä toimintojemme ympäristövaikutuksista ja tiedotamme niistä kaikille sidosryhmillemme avoimesti ja rehellisesti.
  • Toimintakulttuuriimme kuuluu, että jokainen työntekijä vastaa omalta osaltaan tavoitteiden saavuttamisesta. Henkilöstö tiedostaa työnsä aiheuttamat ympäristö- ja työturvallisuusvaikutukset ja pyrkii vähentämään haitallisia vaikutuksia.

Tutkimme ja tunnemme toimintamme ympäristövaikutukset ja raportoimme niistä viranomaisille ja sidosryhmille säännöllisesti.

Huomioimme ympäristövastuun kaikessa toiminnassamme ja eri prosesseissa. Olemme asettaneet usealle eri osa-alueelle ympäristölupasäädöksiä tiukempia tavoitteita, joita seuraamme säännöllisesti ja joiden mukaisesti kehitämme toimintaamme jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisesti.

Edistämme ympäristövastuullisuutta myös jakamalla luotettavaa ja ympäristöä säästävään toimintaan innostavaa tietoa asiakkaillemme. Asiakkaitamme ovat lähes kaikki seudun asukkaat. Järjestämme mm. kampanjoita, tapahtumia ja näyttelyitä. Jaamme tietoa uutiskirjeissä, verkkosivuillamme ja sosiaalisessa mediassa. Käymme luennoimassa ja järjestämme koulutuksia. Tuotamme esitteitä, julkaisuja ja opetusmateriaaleja. Autamme asukkaita toimimaan paremman ympäristön puolesta.

Lue lisää toimintapolitiikastamme »