Kasvihuonekaasupäästöt ja päästöt ilmaan

Olemme sitoutuneet vähentämään kasvihuonekaasupäästöjämme pääkaupunkiseudun ilmastostrategian mukaisesti 20% vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä, sekä pääkaupunkiseudun tarkistettuihin tavoitteisiin vuoteen 2030 mennessä ja hiilineutraaliuuteen vuoteen 2050 mennessä. Vähennämme kasvihuonekaasupäästöjämme resurssihehokkuuden toimintasuunnitelmamme mukaisesti.

Vuonna 2017 HSY:n kasvihuonekaasupäästöt olivat 140 200 tCO2-ekv., Vuonna 2016 päästömme olivat 182 300 tCO2-ekv. eli päästöt pienenivät 23 % vuodesta 2016 vuoteen 2017. Päästöjen vähentyminen johtui pääosin jätevedenpuhdistusprosesseista.


HSY:n vuosien 2010 - 2017 ja vastaavien toimintojen vuoden 2009 kasvihuonekaasupäästöt.

Oma, uusiutuviin energialähteisiin perustuva energiantuotantomme vähentää ostoenergian tarvetta ja siten päästöjämme. Itse tuottamamme lämpöenergia korvaa kaukolämpöä, maakaasua ja öljyä. Sähkön osalta siirryimme vuonna 2015 kokonaisuudessaan käyttämään ja tuottamaan nollapäästöiseksi laskettavaa EKOenergiamerkittyä sähköä. Ostosähkön osalta olemme päästöneutraali. Kiinnitämme kuitenkin jatkossakin huomiota sähkönkulutukseemme ja energiatehokkuuden parantamiseen.

Suurimmat päästöt syntyvät kaatopaikan ja jätevedenpuhdistuksen prosesseista ja kompostoinnista, sillä jätteiden ja jäteveden käsittelyprosesseissa syntyy runsaasti metaani- ja dityppioksidipäästöjä. Ostoenergian osuus kokonaispäästöistä oli vuonna 2017 3,5 %.

Vuonna 2017 vesihuollon prosessien aiheuttamat päästöt olivat hieman pienemmät kuin jätehuollon prosessien aiheuttamat päästöt. Energiankäytön päästöt olivat yhteensä 4 900 tCO2-ekv.

Eri toimintojen osuudet HSY:n kasvihuonekaasupäästöistä vuonna 2017.


Tutustu aineistoihin

HSY:n energiantuotanto, energiankulutus ja khk-päästöt vuosina 2009-2016 »

Energia- ja päästödata taulukkoina »