Olemme pääkaupunkiseudun suurimpia uusiutuvan energian tuottajia

Kulutamme paljon energiaa, mutta samalla olemme yksi pääkaupunkiseudun tärkeimpiä uusiutuvan energian tuottajia.

Oma energiatuotantomme oli vuonna 2017 noin 186 600 MWh. Lisäksi myimme biokaasua liikennepolttoaineeksi jalostettavaksi 26 500 MWh. Kaasun myynti mukaan lukien tuotimme energiaa 102-prosenttisesti omaan kulutukseen verrattuna, eli ylitimme vuodelle 2017 asettamamme energiaomavaraisuustavoitteemme.

Olemme tehneet mittavia investointeja uusiutuvan energian tuotantoon. Pyrimme edelleen lisäämään uusiutuvan energian tuotantoamme ja vähentämään ostoenergian määrää. Oma sähköntuotantomme on EKOenergia-kelpoista. Vuonna 2015 siirryimme kokonaan EKOenergia-merkityn sähkön käyttöön, ja olemme yksi suurimmista EKOenergian käyttäjistä Euroopassa.

Oman energiantuotannon lisäksi teemme yhteistyötä pääkaupunkiseudun energiayhtiöiden kanssa uusiutuvan energian tuotannossa. HSY alueen yhdyskuntasekajäte hyödynnetään energiantuotannossa Vantaan jätevoimalassa. HSY:n puhdistetun jäteveden lämpöä hyödynnetään kaukolämmön tuottamisessa sekä Espoossa Suomenojan jäteveden hukkalämpöä hyödyntävässä Fortumin laitoksessa että Helsingissä HSY:n Viikinmäen jäteveden hukkalämpöä hyödyntävässä Helenin laitoksessa.


Hukasta hyödyksi, HSY:n uusiutuvan energian tuotanto vuonna 2017.

Esimerkkejä uusiutuvan energian tuotannostamme

  • Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen kaatopaikoilta kerättyä biokaasua hyödynnetään sähköntuotantoon omassa kaasuvoimalassa. Aluelämpöverkon ansiosta kaasuvoimala tuottaa myös kaiken jätteenkäsittelykeskuksen tarvitseman lämmön.
  • Biokaasua tuotetaan biojätettä mädättämällä Ämmässuon biokaasulaitoksessa ja jätevesilietteitä mädättämällä jätevedenpuhdistamoilla.
  • Osa jätevedenpuhdistamojen ja Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitoksen lämpöenergian tarpeesta katetaan lämmön talteenoton avulla.
  • Suomenojan jätevedenpuhdistamon biokaasua myydään liikennepolttoaineeksi.
  • Pitkäkoskelle asennettiin vuonna 2017 475 kWp aurinkopaneeleja. Jo aiemmin on aurinkopaneeleja asennettu Viikinmäen jätevedenpuhdistamolle 257 kWp ja Vanhankaupungin vedenpuhdistamolle 66 kWp. Myös Ruskeasannan ja Jorvaksen Sortti-asemilla on aurinkopaneeleja.
  • Päijänne-tunnelin raakaveden virtausenergiaa hyödynnetään Pitkäkoskella ja Pääkaupunkiseudun Vesi Oy:n Kalliomäen voimalassa.
  • Helenin Katri Valan ja Fortumin Suomenojan lämpöpumppulaitos hyödyntää suurelta osin HSY:n puhdistaman jäteveden lämpöenergiaa kaukolämmön tuotannossa.