Käytännön tekoja

Olemme toteuttaneet lukuisia toimenpiteitä energian säästämiseksi ja uusiutuvan energiantuotannon lisäämiseksi. Uudet hankkeet, investoinnit ja toimenpiteet olemme koonneet resurssitehokkuuden toimintasuunnitelmaamme vuosille 2017–2019.


Vedenpuhdistus ja verkko


2017 Vedenpuhdistuslaitokselle aurinkovoimala 450 kWp (Pitkäkoski)

2017 Otsonilaitokselle uuden energiatehokkaan kuivausteknologian pilottikuivain (Pitkäkoski)

2017 Valaistuksen uusinta otsonilaitokselle (Pitkäkoski)

2017 Raakavesijäähdytys (verstaat, sosiaalitilat) (Vanhakaupunki)

2017 Välipumppaamon pumppujen uusinta (Vanhakaupunki)

2017 Valaisimien uusimisia (Ilmalan vesitornit)

2014 Lämmön talteenotto raakavedestä (Pitkäkoski)

2013-2014 Ikkunoiden ja laitteistojen uusimisia Pitkäkosken ja Vanhankaupungin vedenpuhdistuslaitoksilla

2013 Korkeapainepumppauksen uusiminen Vanhankaupungin vedenpuhdistuslaitoksella (2016 Pitkäkoski)​


Jätevedenpuhdistus


2017 Tulopumppujen (0,3 – 0,6 KW) ohjaus liitetty kantaverkon taajuuden häiriöreservimarkkinoille (Viikinmäki)

2017 Jätevedenpuhdistamon ORC-laajennus ja ORC-laitteisto uusiin kaasumoottoreihin(Viikinmäki)

2017 Sähköauto otettu käyttöön (Viikinmäki)

2017 Lietteenkäsittelyn tuloilmakoneet uusittu (Viikinmäki)

2017 Polymeerin käyttöveden esilämmitys (Viikinmäki)

2016 Aurinkovoimalan käyttöönotto (Viikinmäki)

2016 Ylijäämälietepumpun sähkömoottori vaihdettu IE3 (Viikinmäki)

2016 Valaistuksia vaihdettu LED valoiksi ja energiatehokkaammiksi(Viikinmäki)

2016 Kahden kaasumoottorin uusinta energiatehokkaampiin (Viikinmäki)

2016 Liittymätyypin muutos joustavammaksi (tuotannon kevennys 0-tasoon oston kanssa, Viikinmäki)

2016 Toimistorakennuksen uusi jäähdytyskoneisto (Viikinmäki)

2016 Ilmastuksen ohjaustapamuutokset (Viikinmäki)

2016 LTO lämmönvaihdin kohtainen raportointi (Viikinmäki)

2016 Lämmitysjärjestelmän optimointi ja Vanhankaupungin yhdystunnelin IV-koneen uusinta(Viikin-mäki)

2016 Vanhojen taajuusmuuttajien uusimisia (Viikinmäki) ja uusia uusiin kohteisiin (Pumppaamot)2016 Tunnelipumppaamoiden säästöpotentiaalin selvitys padottamalla ja sovelluskehitys pumppaamokohtaisen tehon lukemiseksi optimitaajuuden määrittämiseksi (Pumppaamot)

2016 Toimisto/Huoltohallin yläpohjan lämpöeristyksen parantaminen puhallusvillalla ja huoltohallin läm-mityslaitteen uudistaminen (Metsäpirtti)

2015 Poistoilmapiipun puhaltimien ja luolaston tuloilmakoneiden uusiminen (Viikinmäki)

2015 Ilmastuskompressorin uusiminen energiatehokkaammaksi (Suomenoja)

2015 Lietteen kompostoinnin osakokonaisuuksien energiakulutuksen seuranta otettu käyttöön

2014 Ilmastuskompressoreiden voiteluöljyn lämmön talteenotto (Viikinmäki)

2014 Luolaston valaisimien uusiminen energiatehokkaampiin vaihtoehtoihin (Viikinmäki)

2013 Jätevesipumppaamosaneeraukset ja pumppujen uusimiset

2012 Lämmöntalteenotto järjestelmän rakentaminen: siirretään mädätetystä lietteestä lämpö mädättämöi-hin pumpattavaan raakalietteeseen (Suomenoja)


Jätehuolto


2017 Biokaasulaitoksen uuden CHP-yksikön hyötysuhteen optimointi

2017 Puujätteen hyödyntäminen

2017 Jorvaksen Sortti-asema nollaenergiarakennus

2016 Sähköauto otettu käyttöön

2016 Mädätyskaasun hyödyntäminen lämmöksi ja sähköksi

2016 Kivikon jätepalvelukeskuksen aluevalaistuksen uusiminen

2016 CHP-laitoksen ORC-yksikön jälkeisen pakokaasulämpöenergian hyödyntäminen kompostoinnin hygienisointiprosessissa

2015 Biojätteen mädätyslaitos (biokaasun hyödyntäminen)

2015 Kaasuvoimalan energiatehokkuuden parantaminen

2015 Seutulan kaatopaikkakaasun hyödynnettävyyden parantamisen suunnittelu

2013 Ämmässuon jätteenkäsittelyalueen aluevalaistuksen ohjauksen uusiminen

2012 Ämmässuon jätteenkäsittelyalueen rakennusten liittäminen alueen kaukolämpöverkkoon

2012-2015 Energiatehokkuustoimenpiteitä Kivikon jätepalvelukeskuksessa (mm. valaistus, ilmanvaihto, koneiden uusiminen)