Energian kulutus ja tuotanto

Strategisia päämääriämme ovat ympäristön tilan paraneminen ja merkittävän roolin omaaminen alueen materiaali- ja energiatehokkuuden parantamisessa

Toiminnastamme aiheutuu mittavat kasvihuonekaasupäästöt sekä energiankulutuksen, että jätteen- ja jätevedenkäsittelyn prosessien kautta. HSY:n perustamisesta lähtien on kuitenkin ollut selvää, että kannamme vastuumme ympäristöstä ja edistämme ympäristövastuullisia toimintatapoja.

Vuodesta 2012 lähtien olemme olleet mukana työ- ja elinkeinoministeriön kuntien energiatehokkuussopimuksissa.

Solmimme uuden vuosille 2017 - 2020 ajoittuvan energiatehokkuussopimuksen syksyllä 2016. Siinä olemme sitoutuneet uusiin energiansäästötavoitteisiin:

  • Minimitavoitteenamme on 7,5 % energiansäästö vuoteen 2025 mennessä vuoden 2015 tasoon verrattuna. 

  • Olemme asettaneet 4 %:n välitavoitteen vuoteen 2020 mennessä.

  • Lisäksi tavoitteenamme on lisätä omaa, uusiutuviin energialähteisiin perustuvaa sähkön- ja lämmöntuotantoamme. Seuraamme kulutustamme säännöllisesti ja raportoimme sopimuksien mukaisesti.

Vuonna 2017 kulutimme energiaa 198 430 MWh. Energiankulutus laski 4 % vuodesta 2016, jolloin energiaa kului 206 734 MWh. Sähkön osuus kulutuksesta oli 58 % ja lämmön 40 %.

Tarkastelujaksolla 2010–2017 sähkön osuus on pienentynyt ja lämmön osuus on kasvanut. HSY:n omien ajoneuvojen ja työkoneiden polttoaineiden kulutus on alle 2 % kokonaisenergiankulutuksesta.HSY:n energiankulutuksen, energiantuotannon, kasvihuonekaasupäästöjen ja toimintavolyymien kehitys vuodesta 2010.HSY:n vuosien 2010 – 2017 ja vastaavien toimintojen vuoden 2009 energiankulutus, oma tuotanto ja energian myynti. Vasemmat pylväät kuvaavat HSY:n kokonaisenergiankulutusta energialajeittain ja oikeat pylväät uusiutuviin energialähteisiin perustuvaa energiantuotantoa sekä omaan käyttöön että myyntiin. LTO = lämmön talteenotto.


Katso lisätietoja energian tuotannosta ja -kulutuksesta sekä kasvihuonekaasupäästöistämme 2010 - 2017 »

Tutustu energia- ja päästödataamme 2010 - 2017 »

Vuonna 2017 valmistelimme muuttoa uusiin toimitiloihin. Uuteen toimistoon muutti vuoden 2018 alussa lähes koko toimistohenkilökuntamme. Uusi toimistotalomme on ekologisen rakentamisen edelläkävijä. Rakennus on lähes nollaenergiatalo, jonka minimaalinen energiatarve katetaan uusiutuvalla energialla. Se on Suomen ensimmäinen EU-määräykset täyttävä hiilineutraali julkinen rakennus ja sillä on myös Leed platina -ympäristöluokitus.

  • Noin 50 % rakentamismääräyksiä energiatehokkaampi
  • Koko elinkaaren ajalla noin 27 % ja käyttöajalla noin 40 % verrokkeja pienempi hiilijalanjälki