Sosiaalinen vastuu

​Toimintamme vaikutukset ihmisryhmille ja yhteisöille

Sosiaalisella vastuullisuudella tarkoitetaan kaikkia niitä vaikutuksia, joita toiminnallamme on eri ihmisryhmille ja yhteisöille.

Sidosryhmätyömme on organisoitua ja teemme laajasti yhteistyötä eri sidosryhmien ja verkostojen kanssa. Sidosryhmävuoropuhelumme tavoitteena on:

  • Selvittää, mitä odotuksia eri yhteisöillä on toimintaamme kohtaan.
  • Tarjota sidosryhmillemme oikeaa tietoa toiminnastamme, toimintamme vaikutuksista ja vastuullisuustyöstä.
  • Hyödyntää sidosryhmiemme asiantuntemusta ja auttaa löytämään uusia ratkaisuja siihen, kuinka eri tahojen näkökulmia ja intressejä voidaan paremmin sovittaa yhteen.
Tärkeimpiä sidosryhmiämme ovat muun muassa oma henkilöstömme, asiakkaamme, paikalliset alueen asukkaat ja isännöitsijät, jäsenkaupunkimme, viranomaiset, kansalaisjärjestöt ja toimialajärjestöt, alihankkijat ja muut yhteistyökumppanimme sekä tutkimuslaitokset ja korkeakoulut.