Jätehuoltomääräykset

Uudistamme jätehuoltomääräykset 2019

Lue lisää käsittelyn etenemisestä »

Voimassa olevat jätehuoltomääräykset​

Pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen yleiset jätehuoltomääräykset koskevat kaikkia Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja Vantaan sekä Kirkkonummen asukkaita sekä HSY:n järjestämän jätehuollon piiriin kuuluvia muita toimijoita. 

Niissä kerrotaan muun muassa erikseen kerättävät jätelajit sekä keräysvälineille, jätepisteille sekä jätteenkuljetukselle ja -keräykselle asetetut vaatimukset. 

Jätehuoltomääräykset ​​» 

Avfallshanteringsbestämmelser ​​» 

Jätteiden lajitteluvelvoitteet pähkinänkuoressa

​​​Kiinteistöllä on järjestettävä eri jätelajien erilliskeräys seuraavasti:

​​​Jäte​Asuinkiinteistö​Muu kiinteistö
​Sekajäte​aina​aina
​Biojäte​10 asuntoa​50 kg/viikko
​Kartonki (sisältää pahvin)​10 asuntoa

​50 kg/viikko

Pahvi erikseen, jos sitä syntyy yli 50 kg/viikko

​Lasi​20 asuntoa​50 kg/viikko
​Metalli​20 asuntoa​50 kg/viikko
​Paperi​jätelain  mukaisesti​jätelain mukaisesti
Muovipakkaukset​vapaaehtoinen

Myös pienemmät kiinteistöt voivat liittyä biojätteen, kartongin, lasin ja metallin tai muovipakkausten keräykseen vapaaehtoisesti riippuen muun muassa kiinteistön sijainnista. Tiedustelut: jate.kuljetuspalaute(at)hsy.fi

Mitä jäteastiaan ei saa laittaa?

Kiinteistön jäteastioihin ei saa laittaa

 • palo- tai räjähdysvaaraa aiheuttavia jätteitä
 • muita aineita tai esineitä, jotka voivat aiheuttaa vaaraa
 • nestemäisiä jätteitä
 • vaarallista jätettä
 • erityisjätettä (esimerkiksi sairaalan erityisjätteitä, joille on järjestettävä oma keräys)
 • aineita tai esineitä, jotka esimerkiksi painonsa tai kokonsa vuoksi voivat aiheuttaa työturvallisuusriskin tai vaikeuttaa astian tyhjentämistä

Kierrätettävien jätteiden (biojäte, paperi, kartonki, lasi, metalli) astioihin ei saa laittaa jätteitä, jotka haittaavat kierrätystä.

Pitääkö jäte pakata?

Jätteet tulee tarvittaessa pakata, jotta keräysastiat eivät likaannu eikä ympäristö roskaannu astioita tyhjennettäessä. Pakkaa

 • sekajäte esimerkiksi suljettuun muovipussiin
 • biojäte maatuvaan pakkaukseen kuten sanomalehtipaperiin, paperipussiin tai kaupasta ostettuun biojätepussiin
 • pölyävä jäte, kuten kylmä, kytemätön tuhka tiiviiseen pakkaukseen.

Lasipakkaukset ja metalliesineet laitetaan jäteastiaan ilman muovi- tai muuta pakkausta. Kartonkipakkaukset tulee litistää tilan säästämiseksi tai pakata sisäkkäin. Eri muovilaatuja olevia muovipakkauksia ei saa laittaa keräysastiaan sisäkkäin, mutta pakkaukset voidaan laittaa astiaan muovikassissa.

Jätteiden lajitteluohjeet ​​»


Uudistamme jätehuoltomääräykset 2019

Uudistuksella vastaamme EU:n ja Suomen valtakunnallisiin kierrätystavoitteisiin. Lisäksi olemme huomioineet saadut kokemukset ja palautteen.   

Muutosten on tarkoitus astua voimaan 1.3.2019. Poikkeuksena ovat uudet lajitteluvelvoitteet, jotka muuttuvat vasta siirtymäajan jälkeen.

Käsittely etenee näin: 

 • HSY valmistelee jätehuoltomääräysten uudistuksen  
 • HSY:n hallitus päättää vaikutusmahdollisuuksien varaamisesta  
 • Kuuluttaminen käynnistää lausuntokierroksen 
 • Asukkaat ja eri toimijat kertovat mielipiteensä ehdotuksesta   
 • HSY muokkaa ehdotusta saadun palautteen perusteella  
 • HSY:n hallitus hyväksyy uudet määräykset  
 • Toisen vaiheen kuuluttaminen ilmoittaa päätöksestä   
 • Määräykset astuvat voimaan, lukuun ottamatta erikseen ilmoitettuja siirtymäaikoja  uusille lajitteluvelvoitteille

Uudistuksen asiakirjat


Ehdotus uusista jätehuoltomääräyksistä (pdf)
Perustelumuistio  (pdf)
Kuulutus 18.9.2018 (pdf)

Lausuntoaika päättyi 26.10.2018. Kiitos saamistamme mielipiteistä! 

Mikä muuttuu? 


Katso video jätehuoltomääräysten uudistuksesta » 

Kierrättäminen on asukkaalle entistä helpompaa, kun keräysastiat ovat lähellä

 • Ehdotuksen mukaan biojäte, muovi-, lasi- ja kartonkipakkaukset sekä pienmetalli kerätään erikseen taloyhtiöistä, joissa on vähintään viisi asuntoa. 
 • Uutena määräyksiin on tulossa mukaan muovipakkaukset. Tällä hetkellä keräys kiinteistöiltä on vapaaehtoista. 
 • Nämä muutokset astuvat voimaan erillisen aikataulun mukaan 1.1.2021. 
 • Lisäksi biojäteastian voi tyhjentää yhden tai kahden viikon välein, riippuen siitä, kuinka paljon biojätettä kertyy kiinteistöllä. Nykykäytännön mukaan astia on tyhjennettävä viikoittain.

Jäteastioiden tyhjentäminen ruuhka-aikojen ulkopuolella parantaa liikenneturvallisuutta 

 • Jäteastioiden tyhjennys voitaisiin aloittaa kello viisi ja jatkaa kello 22.00 saakka, maanantaista perjantaihin. Tällä hetkellä sallittu jäteastioiden tyhjennysaika on kello 7.00–21.00. Lauantaina ja sunnuntaina nykyinen sallittu tyhjennysaika säilyy. 

Lietekaivo on tyhjennettävä vähintään kerran vuodessa

 • Lietekaivojen saostussäiliöihin kertynyt jätevesiliete on tyhjennettävä tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Määräys ei koske umpisäiliöitä, jotka on tyhjennettävä tarvittaessa ja riittävän usein.

Kotikompostointiin riittäisi jatkossa myös lämpöeristämätön kompostori

 • Ilmoitus ruokajätteen kompostoinnista asuintontilla tarvitsee tehdä, kun huoneistoja on enemmän kuin viisi. Tällä hetkellä ilmoitus on tehtävä myös pienemmillä kiinteistöillä. 

Jätelajien uudet nimet: lasipakkaukset ja kartonkipakkaukset

 • Ehdotuksen mukaan uudet nimet ovat lasipakkaukset ja kartonkipakkaukset. Nykyiset nimet ovat lasi ja kartonki.
 • Pienmetallin keräysastian väri vaihtuisi mustaksi, nykyisen sinisen sijasta. Lasipakkausten astiaväri säilyy sinisenä.  

Taloyhtiön asukkaalle aiempaa useammin tietoa lajittelusta ja kierrätyksestä

 • Myös kiinteistön edustajan tulee ohjeistaa asukkaita jätteiden lajittelusta.

Hyödyt asukkaalle ja ympäristölle 


Sujuvat palvelut asukkaille 

 • Valtaosa asukkaista on valmiita lajittelemaan enemmän, jos keräyspaikka on omassa taloyhtiössä tai lähellä kotia. Tämä käy ilmi HSY:n vuonna 2017 teettämästä kyselystä. 
 • Erityisesti 5–9 huoneiston kiinteistöillä keräysastiat tulevat paremmin asukkaiden ulottuville.  
 • Uudet keräysajat helpottavat työtä, kun jäteautot voivat liikkua silloin, kun muuta liikennettä on vähemmän. Näin vähennetään liikenteen ruuhkautumista ja siitä aiheutuvia päästöjä sekä parannetaan asukkaiden, kadulla liikkuvien ja jätteenkuljettajien turvallisuutta.  

Uudet toimet auttavat pääsemään kierrätystavoitteisiin

 • HSY:n tavoitteena on kierrättää 60 prosenttia kotitalouksien jätteestä vuoteen 2025 mennessä. Valtakunnallisen jätesuunnitelma asettaa yhdyskuntajätteen kierrätystavoitteeksi 55 prosenttia vuoteen 2023 mennessä. Tällä hetkellä kodeissa syntyvän jätteen kierrätysaste on pääkaupunkiseudulla noin 48 prosenttia. 
 • Sekajätteeseen laitettu metalli tai lasipakkaukset eivät pala jätevoimalassa. Sekajätteen energiahyödyntämisessä kertyy vähemmän kuonaa, kun palamattomat materiaalit saadaan pois sekajätteestä jo syntypaikalla.

Usein kysyttyä


Millaisia muutoksia ehdotetaan yli viiden huoneiston kiinteistön jätehuoltoon?

 • Biojäte, muovi-, lasi- ja kartonkipakkaukset sekä pienmetalli kerätään erikseen kiinteistöistä, joissa on vähintään viisi huoneistoa. Uutena määräyksiin on tulossa mukaan muovipakkaukset. 
 • Jäteastioiden tyhjennys voidaan aloittaa vastaisuudessa aamulla jo kello viisi ja jatkaa kello 22 saakka. Tällä hetkellä jäteastioiden sallittu tyhjennysaika on kello 7–21. 
 • Kiinteistöillä kertyvän biojätteen määrästä riippuen biojäteastian tyhjennyksen voi tilata joko yhden tai kahden viikon välein. Nykyisten määräysten mukaan biojäteastia on tyhjennettävä viikon välein. 

Millaisia muutoksia ehdotetaan pientalon jätehuoltoon?

 • Ruokajätteen kompostoinnista asuintontilla ei tarvitse tehdä ilmoitusta, kun huoneistoja on vähemmän kuin viisi. Kompostointi-ilmoitus pitää tehdä, jos hakee tyhjennysvälin pidentämistä.
 • Kotikompostointiin riittää jatkossa myös lämpöeristämätön kompostori.  
 • Lietekaivojen saostussäiliöihin kertynyt jätevesiliete tulee tyhjentää vähintään kerran vuodessa. Määräys ei koske umpisäiliöitä.
 • Yksityisten teiden osalta tienpitäjällä on aina vastuu tien kestävyydestä ja mahdollisista tievaurioista. 
 • Jäteastioiden tyhjennys voidaan aloittaa vastaisuudessa aamulla jo kello viisi ja jatkaa kello 22 saakka. Tällä hetkellä jäteastioiden sallittu tyhjennysaika on kello 7–21. 
 • Kiinteistöillä kertyvän biojätteen määrästä riippuen biojäteastian tyhjennyksen voi tilata joko yhden tai kahden viikon välein. Nykyisten määräysten mukaan biojäteastia on tyhjennettävä viikon välein. 

Millaisia muutoksia ehdotetaan vapaa-ajan asunnon jätehuoltoon?

 • Vapaa-ajan asunnon on jätelain velvoittamana liityttävä HSY:n järjestämään jätehuoltoon. Jätteiden keräys voidaan järjestää joko kiinteistön omalla jäteastialla tai kimppa-astialla (jäteastian yhteiskäyttö). Jos kiinteistölle ei ole ajoyhteyttä, kiinteistö voi liittyä asiakkaaksi alueelliseen sekajätepisteeseen. 

Miten taloyhtiön jätepisteeseen saadaan mahtumaan kaikki uudet jäteastiat? 

Uusien lajitteluvelvoitteiden on tarkoitus astua voimaan siirtymäajan jälkeen 1.1.2021. Jos uudet jäteastiat eivät mahdu nykyiseen jätepisteeseen, voi taloyhtiö laajentaa jätetilaa. Jäteastiat voidaan myös sijoittaa pihamaalle, tai ne voidaan siirtää paloturvallisiin astiasuojiin aidan tai seinän läheisyyteen. Huomioi oman kunnan rakennusvalvonnan jätetilaa ja sen rakentamista koskevat suositukset ja määräykset. 

Taloyhtiön kannattaa tarkistaa sekajäteastioiden määrä ja noutotiheys. Lisääntyvä lajittelu vähentää sekajätteen määrää, jolloin osa sekajäteastioista voidaan mahdollisesti poistaa ja säästää siten tilaa.

Taloyhtiöt voivat myös sopia naapuriyhtiön kanssa kimppakeräyksestä, jolloin jäteastiat ovat yhteiskäytössä. Syväkeräysastioiden valmistajilla on myös tarjolla vaihtoehtoja mm. säiliön jakamiseen kahdelle tai useammalle jätelajille.

Kasvaako taloyhtiön jätehuoltolasku muutoksen myötä?  

Uusien lajitteluvelvoitteiden on tarkoitus astua voimaan siirtymäajan jälkeen 1.1.2021. HSY käynnistää hinnastorakenteen uudistamisen siten, että se kannustaa asukkaita lajittelemaan eri kokoisissa kiinteistöissä. Muutos vaikuttaa eri kokoisilla kiinteistöillä joko kokonaishintaa nostavasti tai laskevasti. Lopullinen vaikutus jää riippumaan valmisteltavasta uudesta hinnastosta.

Miksi asukkaalle tulee lisää velvoitteita? Lajittelu on hankalaa, koska ohjeet ovat monimukaisia

Uudistuksella vastaamme EU:n ja Suomen valtakunnallisiin kierrätystavoitteisiin. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää myös jätteiden aiempaa tehokkaampaa lajittelua kiinteistöillä, jolloin saamme yhä suuremman osan jätteistä hyödynnettyä materiaalina. Uudistuksen myötä jätteiden lajittelu helpottuu, kun yhä useammalta kiinteistöltä löytyy jäteastiat eri jätelajeille, eikä kyseisiä jätteitä tarvitse kuljettaa alueellisiin kierrätyspisteisiin tai muihin vastaanottopaikkoihin.

Nettisivuiltamme löytyvät lajitteluohjeet eri jätelajeille: hsy.fi/lajittelu. Samalta sivulta löydät sähköisen jäteoppaan. Voit syöttää roskan nimen oppaan hakukenttään, ja opas kertoo mihin jätteen saa laittaa. Tämä toivottavasti helpottaa jätteiden lajittelua, eikä ohjeita tarvitse muistaa ulkoa. 

Mitä tarkoittaa, että kiinteistön edustajan on neuvottava asukkaita lajittelussa? 

HSY tarjoaa laajasti ohjeistusta, kampanjoita ja materiaaleja eri kanavia käyttäen sekä henkilökohtaista neuvontaa. Isännöitsijä, taloyhtiön puheenjohtaja tai asukasaktiivi on lähimpänä asukasta ja tuntee parhaiten kiinteistön lajittelun tilanteen ja mahdolliset kipupisteet. Kiinteistön haltijan neuvontavelvoite varmistaa, että asukkaat saavat kannustusta ja tietoa lajitteluun. Tämä on kiinteistön edustajan mahdollista toteuttaa jakamalla asukkaille HSY:n tuottamaa, maksutonta informaatiota. 

Miksi uusi lajitteluvelvoite koskee vain muovipakkauksia, ei muuta muovimateriaalia? 

Suurin osa kotitalouksissa päivittäin syntyvästä muovista on pakkauksia. Parannamme muovipakkausten lajittelumahdollisuuksia, jotta saavutamme EU:n ja Suomen valtakunnalliset kierrätystavoitteet. 

Muut muovit kelpaavat sekajätteeseen. Kuljetamme sekajätteen jätevoimalaan, jossa siitä tehdään kaukolämpöä ja sähköä.

Pakkausten keräys ja kierrätys ovat Suomessa tuotteita pakkaavien tai maahantuovien yritysten vastuulla. Täydennämme pakkausten keräystä ja toimitamme pakkaukset kyseisten toimijoiden järjestämään vastaanottoon. 

Eikö biojäteastiasta tule kesähelteillä hajuhaittoja, kun se voidaan tyhjentää vain kahden viikon välein? 

Tyhjennysväliä voi muuttaa kiinteistön tarpeiden mukaan. Biojäteastialle voi tilata tarvittaessa myös ylimääräisen tyhjennyksen. Veloitamme ylimääräisestä tyhjennyksestä hinnastomme mukaisesti. 

Hajuhaittoja voi vähentää pakkaamalla biojäte maatuvaan pakkaukseen. Valuta ruoantähteistä nesteet viemäriin ja anna märkien jätteiden kuivahtaa ennen kuin laitat ne biojätepussiin.

Taloyhtiössämme on viisi asuntoa. Pitääkö meidän tilata biojätteen keräys, jos kompostoimme biojätteemme? 

Biojätteen erilliskeräysvelvoite ei koske kiinteistöä, jos syntyvä biojäte kompostoidaan kyseisellä kiinteistöllä. Kompostoinnista tulee tehdä kompostointi-ilmoitus.

Voimmeko käyttää naapurin kanssa yhteistä kompostoria? 

Kompostori voi olla myös useamman lähekkäin sijaitsevan kiinteistön tai huoneiston yhteinen. Kompostoinnista tulee tehdä kirjallinen ilmoitus HSY:lle jos

 • kiinteistöt eivät kompostoinnin johdosta liity biojätteen keräykseen 
 • yhteiskompostorissa mukana oleva kiinteistö hakee sekajätteen tyhjennysvälin pidentämistä kahdeksaan viikkoon.