Eteläsatama

​​​​​​​​​Mittaamme Eteläsataman satamatoiminnan vaikutusta ilmanlaatuun vuonna 2018. Mittausasema sijaitsee Laivasillankadulla Olympiaterminaalin ja Makasiiniterminaalin välissä.

Mittausasemalla mitataan muun muassa typpidioksidin, rikkidioksidin ja eri kokoisten hiukkasten pitoisuuksia.

Kuvassa näkyvät ilmanlaatuindeksit viimeisten 12 tunnin ajalta (tarkistamattomia tuntiarvoja).