Länsisatama

​​​​​​​​​Mittaamme Länsisataman satamatoiminnan ja liikenteeb vaikutusta ilmanlaatuun vuonna 2019. Mittausasema sijaitsee osoitteessa Tyynenmerenkatu 8, aivan Länsiterminaali 1:n vieressä.

Mittausasemalla mitataan muun muassa typpidioksidin, rikkidioksidinhengitettävien hiukkastenpienhiukkasten ja mustan hiilen pitoisuuksia. Mittaukset ovat osa Helsingin Sataman ympäristöluvan mukaista ilmanlaatuvaikutusten tarkkailua.

Kuvassa näkyvät ilmanlaatuindeksit viimeisten 12 tunnin ajalta (tarkistamattomia tuntiarvoja).