Itä-Hakkila

​​​​​​Mittaamme ilmanlaatua Itä-Hakkilassa osoitteessa Liinarinne 22 vuoden 2018 ajan. Mittausaseman tulokset kuvaavat ilmanlaatua pientaloalueilla, jotka ovat kaukolämmön ulkopuolella ja joilla käytetään puuta lisälämmityksessä.

Mittausasemalla mitataan muun muassa typpidioksidin, pienhiukkasten, mustan hiilen ja PAH-yhdisteiden pitoisuuksia.

Kuvassa ovat ilmanlaatuindeksit viimeisten 12 tunnin ajalta (tarkistamattomia tuntiarvoja). Huom! Mittaustulokset 29.12.2017 klo 10 asti mittausaseman aiemman paikan eli Rekolan tuloksia.