Energiaviisaat ratkaisut

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​Energiantuotanto ja liikenne aiheuttavat valtaosan pääkaupunkiseudun kasvihuonekaasupäästöistä. Suurimmat päästövähennykset saadaan aikaan parantamalla rakennusten ja liikennevälineiden energiatehokkuutta sekä investoimalla uusiutuvaan energiaan.

Voimme jokainen vähentää syntyviä päästöjä tekemällä energiaa säästäviä valintoja arjessamme. Niillä on suuri merkitys.

HSY:n Ilmastoinfo edistää uusiutuvien energialähteiden käyttöä ja energiatehokkuuden parantamista toteuttamalla pääkaupunkiseudun asukkaille ja pk-yrityksille suunnattua neuvontaa, kampanjoita ja palveluja.

Esimerkkejä toiminnastamme

 • Keväisin toteutettava Aurinkosähköä kotiin -kampanja, jossa tuotamme käytännönläheistä tietoa aurinkosähköstä, järjestämme asukasiltoja ja tuomme esille alan palveluntarjontaa.
 • Järjestämme taloyhtiöiden hallitusten jäsenille suunnattuja energiaeksperttikursseja.  Energiaekspertti on vapaaehtoinen, eksperttikoulutuksen käynyt taloyhtiön asukas, jolla voi olla monenlaisia tehtäviä taloyhtiössä:

  –Seuraa ja havainnoi taloyhtiön energiankulutusta ja siihen vaikuttavia tekijöitä
  –Välittää energiatietoa hallituksen, isännöinnin, huollon ja asukkaiden kesken
  –Auttaa taloyhtiön asukkaita parantamaan asuinviihtyvyyttä ja pienentämään energiankulutusta
  Kurssi sisältää neljä-viisi koulutusiltaa ja toiminnan alkuun auttavia kotitehtäviä.

 • Ilmastoinfosta on tilattavissa Energiatehokas ja hyvin hoidettu taloyhtiö -koulutuskokonaisuus, joka on suunnattu isännöitsijöille ja taloyhtiöiden hallitusten jäsenille. Esimerkiksi isännöintiyritys, huoltoyhtiö tai asukasyhdistys voi tilata koulutuksen maksutta henkilö- tai asiakaskunnalleen. Voimme myös räätälöidä koulutuksesta lyhyemmän kokonaisuuden, joka soveltuu esimerkiksi isännöintiyrityksen asiakastilaisuuteen.

 • Järjestämme kaikille avoimia energia-aiheisia teemailtoja, joita voi myös tilata maksutta.
 • Ylläpitämältämme Tasapainota talo -sivustolta löydät tietoa lämmitys- ja ilmanvaihtoverkostojen hyvästä ja energiatehokkaasta ylläpidosta.
 • Koordinoimme pääkaupunkiseudulla Energiasuunta-palvelua, jossa palve​luntarjoajamme toteuttavat pk-yrityksille suunnattuja energiakartoituksia.

Ota yhteyttä:
Teemu Kettunen
energia-asiantuntija
puh 050 348 3121
teemu.kettunen[at]hsy.fi

Jarkko Hintsala
energia-asiantuntija
puh 050 464 8796
jarkko.hintsala[at]hsy.fi