Ilmastoinfo toimii

Opastamme ja kannustamme kaupunkilaisia ja pk-yrityksiä käytännön toimiin. Olemme mukana arjen ilmastoteoissa esittelemällä vaihtoehtoisia tapoja toimia kulutuspäätöksiä, kuten ruokavalintoja ja liikkumista, koskevissa valintatilanteissa. Toimimme siellä missä kulutuspäätöksiä tehdään.

Energiatehokkuus ja uusiutuva energia, ruoka, liikkuminen ja kuluttaminen ovat neljä pääteemamme.

Ilmastoinfo on osa HSY:tä ja toimintaamme rahoittavat HSY:n lisäksi Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit.

Kokeiluja ja yhteistyötä

Käytännön kokeilujen ja kampanjoiden kautta tuomme esiin ratkaisuja, joiden avulla elämäntapaa voi muuttaa ilmastoa vähemmän kuormittavaksi. ​

Teemme yhteistyötä monenlaisten toimijoiden kanssa, jotta mahdollisimman monet asukkaat, taloyhtiöt ja yritykset saadaan mukaan ilmastotalkoisiin. ​​

Ekokompassi ja Energiasuunta

Palveluihimme ​kuuluu myös Ekokompassi, joka on kevennetty ympäristöjärjestelmä pk-yrityksille ja tapahtumille sekä kevyt energiakartoitus Energiasuunta​.

Keitä me olemme

Mira Soini-Nordström on Ilmastoinfon tiiminvetäjä ja projektipäällikkö (puh. 040 503 6220), viestintäasiantuntija Kirsi-Leena Helle (puh. 040 197 5768) vastaa viestinnästä ja tapahtumista. Teemu Kettu​nen o​n energia-asiantuntija (puh. 050 348 3121) ja ympäristöasiantuntija Irina Niiniv​aara (puh. ​050 361 8448) vastaa Ekokompassista.

Meidät tavoittaa myös sähköpostilla etunimi.sukunimi@hsy.fi.