​Veden maksurakenne ja laskutus uudistuvat

Uusi ulkoasu laskulle ja hinnastolle

Haluamme selkeyttää laskujamme ja hinnastojamme, ja olemme siksi tehneet kumpaisellekin uuden, ymmärrettävämmän ulkoasun. Uuden näköinen lasku tulee asteittain käyttöön vuoden 2019 aikana. Uusi laskutusjärjestelmä otetaan käyttöön vuoden 2019 aikana.

Vesihuollon palvelulle valmistellaan uutta maksurakennetta

Valmistelemme uusia määräytymisperusteita vesihuollon perusmaksuille ja liittymismaksuille sekä huleveden perusmaksuille ja liittymismaksuille. Uudella maksurakenteella haluamme selkeyttää maksuja asiakkaille ja erottaa hulevesiviemäröinnin maksut vesihuollon maksuista.

HSY:n hallitus antoi 25.5.2018 valmisteluohjeet uudesta maksurakenteesta ja päättää uusista hinnoista lokakuun kokouksessaan. Tällöin myös tiedotamme niistä suoraan asiakkaille.

Usein kysyttyä uudistuksista

Mitä uudistetaan?  

Maksurakenneuudistuksessa muutetaan vesihuollon perusmaksujen ja liittymismaksujen määräytymisperusteita. Tavoitteena on selkeyttää ja yksinkertaistaa maksurakennetta sekä laskun ja hinnaston ulkoasua. 

Miksi uudistetaan? 

Maksurakenneuudistuksen taustalla on yhtäältä saamamme palautteet maksuista ja laskuista ja toisaalta hulevesiä koskevat lakimuutokset. Uudella maksurakenteella pyritään vastaamaan asiakkaiden palautteisiin ja lain vaatimukseen hulevesiviemäröinnin maksujen eriyttämisestä vesihuollon maksuista.

Milloin muutokset näkyvät minulle?

Uusi laskutusjärjestelmä otetaan käyttöön alkuvuodesta 2019, joten asiakkaamme alkavat saada selkeytettyjä laskuja lähikuukausina. Maksurakenneuudistusta valmistellaan parhaillaan, ja se tulee voimaan myöhemmin.