​Veden maksurakenne ja laskutus uudistuvat

Vesihuollon palvelulle uusi maksurakenne 1.1.2019

Otamme 1.1.2019 käyttöön uudet määräytymisperusteet vesihuollon perusmaksuille ja liittymismaksuille sekä huleveden perusmaksuille ja liittymismaksuille. Uudella maksurakenteella haluamme selkeyttää maksuja asiakkaille ja erottaa hulevesiviemäröinnin maksut vesihuollon maksuista.

Olemme saaneet paljon asiakaspalautetta maksujen, hinnastojen ja laskujen ymmärrettävyydestä. Maksurakenteen selkeyttäminen on yksi tapa parantaa ymmärrettävyyttä ja parantaa asiakaskokemusta. Toinen veturi maksurakenteen uudistamiselle on hulevesiä koskevat lakimuutokset. Jatkossa asiakkaalle näkyy vesi- ja jätevesimaksuista eriteltynä hulevesimaksu, joka aikaisemmin on ollut osa vesihuollon perusmaksua. Maksulla katamme hulevesijärjestelmän rakentamisen ja kunnossapidon kustannuksia vesihuoltolain kustannusvastaavuuden periaatetta noudattaen. Hulevesistä voit lukea lisää sivustollamme hsy.fi/hulevesi.

HSY:n hallitus antoi 25.5.2018 valmisteluohjeet uudesta maksurakenteesta ja päättää uusista hinnoista lokakuun kokouksessaan. Tällöin myös tiedotamme niistä suoraan asiakkaille.

Lue koko tiedote maksurakenteen muutoksesta >>

Uuden näköinen lasku käyttöön

Samalla kun uudistamme veden maksurakennetta, päivitämme myös laskutusjärjestelmäämme. Asiakkaalle tämä näkyy muun muassa laskun uutena ulkoasuna. Uuden näköinen lasku tulee asteittain käyttöön vuoden 2018 aikana.


Usein kysyttyä uudistuksista

Mitä uudistetaan?  

Maksurakenneuudistuksessa muutetaan vesihuollon perusmaksujen ja liittymismaksujen määräytymisperusteita. Tavoitteena on selkeyttää ja yksinkertaistaa maksurakennetta ja laskun ulkoasua. 

Miksi uudistetaan? 

Maksurakenneuudistuksen taustalla on yhtäältä saamamme palautteet maksuista ja laskuista ja toisaalta hulevesiä koskevat lakimuutokset. Uudella maksurakenteella pyritään vastaamaan asiakkaiden palautteisiin ja lain vaatimukseen hulevesiviemäröinnin maksujen eriyttämisestä vesihuollon maksuista.

Milloin muutokset näkyvät minulle?

Uusi laskutusjärjestelmä otetaan käyttöön syksyllä, joten asiakkaamme alkavat saada selkeytettyjä laskuja lähikuukausina. Maksurakenneuudistus puolestaan tulee voimaan 1.1.2019.

Nouseeko vesilaskuni? 

Hinnat päätetään vasta syksyllä, eikä tässä vaiheessa valitettavasti vielä voida yksilöidä muutoksia. Muutokset kuitenkin pyritään pitämään kohtuullisina. 

Vesilaskuni on noussut, johtuuko se tästä? 

Ei johdu, sillä maksurakenneuudistus tulee voimaan vasta 1.1.2019. Hinnat viedään HSY:n hallituksen hyväksyttäväksi lokakuussa 2018.  Sen jälkeen selviää, muuttuuko vesimaksusi.