Jätehuollon hinnat

​​​Jätehuollon palveluhinnasto sisältää HSY:n asiakaskiinteistöiltä jätteenkuljetuksesta perimät hinnat ja jätteen vastaanottopaikoilla perittävät hinnat.

HSY:n järjestämän jätehuollon kustannukset katetaan asiakkailta perittävillä maksuilla. Asiakaskiinteistöjen jätemaksut muodostuvat jäteastian tyhjennyshinnasta sekä astiavuokrasta, jos kiinteistöllä ei ole omaa jäteastiaa.

Lue lisää Sortti-asemien hinnoittelusta ​».

Kiinteistöjen jätemaksuilla katettavat kulut v. 2016

(kiinteistöjen jätemaksutulokertymä 68,7 milj. €, alv 0 %)