Jätehuollon hinnat

​​​Jätehuollon palveluhinnasto sisältää HSY:n asiakaskiinteistöiltä jätteenkuljetuksesta perimät hinnat ja jätteen vastaanottopaikoilla perittävät hinnat.

HSY:n järjestämän jätehuollon kustannukset katetaan asiakkailta perittävillä maksuilla. Asiakaskiinteistöjen jätemaksut muodostuvat jäteastian tyhjennyshinnasta sekä astiavuokrasta, jos kiinteistöllä ei ole omaa jäteastiaa.

Lue lisää Sortti-asemien hinnoittelusta ​».

Kiinteistöjen jätemaksuilla katettavat kulut v. 2018

(kiinteistöjen jätemaksutulokertymä 75,8 milj. euroa, alv 0 %)