Hiekkaharjun vesitorni

​Vantaan Hiekkaharjuun Malmimäen puistoon rakennetaan uusi vesitorni, jolla varmistetaan Itä-Vantaan vedenjakelua asukasmäärän kasvaessa. Uusi vesitorni korvaa vanhan Hiekkaharjun vesitornin. Rakentaminen käynnistyy syksyllä 2017 ja sen on arvioitu valmistuvan syksyksi 2019.

Uusi torni sijoittuu vanhan vesitornin läheisyyteen. Alueen vedenjakeluverkosto on jo valmiina, joten investointikulut vesijohtojen liittämisestä runkolinjoihin jäävät vähäisiksi. Sijainti keskellä merkittävää kulutusaluetta on vedenjakelullisesti hyvä myös tulevaisuutta ajatellen. Vanha vesitorni puretaan uuden valmistuttua. Tornin purkaminen toteutetaan huomioiden rakennusten ja teiden läheisyys.

Uusi vesitorni varustetaan nykyaikaisilla prosessiteknisiillä laitteilla ja ratkaisuilla. Vesitornin lisäksi rakennetaan tarvittavat uudet veden runkojohdot ja jätevesiviemärin olemassa oleviin verkostoihin.

Urakoitsijana toimii YIT Rakennus Oy. Tornin visuaalinen ilme työstetään WSP Groupin "Siluetti" -ehdotuksen pohjalta.

Hiekkaharjun vesitornin rakentamishankkeella ei ole merkittäviä suoria ympäristövaikutuksia. Sillä on kuitenkin maisemakuvallinen vaikutus alueen kaupunkiympäristöön uuden tornin rakenteen kautta. Lisäksi vanhan tornin purkaminen tulee muuttamaan kaupunkikuvaa. 

Vesitorni_KAUPUNKIKUVA_ ASEMAPIIRROS.pdf

Vesitorni_ASEMAPIIRROS.pdf
 

 

Havainnekuva uudesta vesitornista Hanabölen suunnasta päiväaikaan.

 

Havainnekuva uudesta vesitornista Hiekkaharjun koulun suunnasta yöaikaan.