Hiekkaharjun vesitorni

​Olemme käynnistäneet suunnittelun vanhan vesitornin korvaavasta Vantaan Hiekkaharjun uudesta vesitornista. Uuden tornin rakentamisella varmistamme, että pystymme kasvattamaan Itä-Vantaan vedenjakelun varmuutta sen nykyisestä tasosta kun alueen asukasmäärän kasvaa.

Uusi vesitorni on suunniteltu sijoittuvaksi Malmimäen puistoon nykyisen vesitornin läheisyyteen. Alueen vedenjakeluverkosto on jo valmiina, joten investointikulut vesijohtojen liittämisestä runkolinjoihin jäävät vähäisiksi. Sijainti keskellä merkittävää kulutusaluetta on vedenjakelullisesti hyvä myös tulevaisuutta ajatellen. Vesitornin valmistuttua vanha Hiekkaharjun vesitorni on tarkoitus purkaa.

Varustamme uuden vesitornin nykyaikaisilla prosessiteknisillä laitteilla ja ratkaisuilla. Vesitornin lisäksi rakennamme tarvittavat uudet veden runkojohdot ja jätevesiviemärin olemassa oleviin verkostoihin. Tornihankkeen kustannusarvio on noin 11 miljoonaa euroa. 

 

Havainnekuva uudesta vesitornista Hanabölen suunnasta päiväaikaan.

 

Havainnekuva uudesta vesitornista Hiekkaharjun koulun suunnasta yöaikaan.