Lausuntopyyntö vesihuollon kehittämissuunnitelmasta 2017–2026

HSY:n alueen vesihuollon kehittämissuunnitelman 2017–2026 luonnos lausunnoille 

Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymä HSY on yhteistyössä jäsenkuntien (Espoo, Helsinki, Kauniainen ja Vantaa) laatinut HSY:n alueen vesihuollon kehittämissuunnitelmaluonnoksen 2017–2026. Kehittämissuunnitelmat kuvaavat vesihuollon kehittymistä asemakaavoituksen myötä sekä vesihuollon kehittymistä haja-asutusalueilla.

HSY:n alueen vesihuollon kehittämissuunnitelmaluonnos 2017–2026 on nähtävillä 10.4.–19.5.2017 välisen ajan. Lausunnot pyydetään pääkaupunkiseudun kunnilta, alueen vesihuoltolaitoksilta, Uudenmaan ELY-keskukselta ja Uudenmaan liitolta. Lausuntovaiheessa käsitellään ainoastaan pyydetyt lausunnot.

HSY:n jäsenkaupungit (Espoo, Helsinki, Kauniainen, Vantaa) pyytävät lausunnot omista vesihuollon kehittämissuunnitelmista kevään ja kesän 2017 aikana.

Lausunnot toimitetaan kirjallisesti viimeistään 19.5.2017 sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen kirjaamo(at)hsy.fi tai paperiversiona HSY kirjaamo, PL 100, 00066 HSY.

Lausuntoaineisto

Pääkaupunkiseudun vesihuollon kehittämissuunnitelmaluonnos 2017–​2026

Liite 1 Vesihuollon kehittämissuunnitelmakartta 2017–2026 (kartta)

Liite 2 Vesihuollon rakentamisalueet, asuin- ja muun rakentamisen alueet sekä vesihuollon selvitys- ja rakentamisalueet 2017–2026 (kartta)

Liite 3 Karttamerkintöjen selitykset

Liite 4 Vesihuollon kehittämisalueiden priorisoinnin periaatteet

Liite 5 Vesihuollon kehittämisalueiden priorisoinnissa analysoidut alueet (kartta)

Liite 6 Priorisoinnin tulokset

Liite 7 Vesiosuuskuntia, -yhtiöitä ja -yhtymiä koskevat kehittämistoimenpiteet