Usein kysytyt kysymykset puhdistamon rakentamisvaiheesta

Kuinka paljon louhintatyö etenee päivässä ja mitä kemikaaleja räjäytyksissä käytetään?

Tunnelilouhinta etenee maksimissaan kymmenen metriä päivässä. Etenemisnopeus riippuu etenkin kallion laadusta. Tietyt työvaiheet pysäyttävät etenemisen – joskus useammaksikin työpäiväksi.  Louhinnassa ei käytetä muita kemikaaleja kuin emulsioräjähdettä.

Tehdäänkö rakennusten kuvaus ennen räjäytystöitä mahdollisten rakennusvaurioiden takia?

Alueella, jossa tärinävaurioiden arvioidaan olevan mahdollisia (noin 150 m tunnelilouhinnoista), olevat talot katselmoidaan ennen louhintatyötä ja sen jälkeen. Louhinnoista mahdollisesti aiheutuvat vauriot korvataan. Jos huomaat vaurioita kiinteistössäsi, ota yhteyttä urakoitsijaan.

Vaikuttaako louhinta ilmanlaatua heikentävästi? Kuinka laaja-alaisesti? Aiheutuuko työmaasta pölyhaittoja talojen ilmastoinnissa?

Räjäytyskaasut ovat pääosin vesihöyryä. Niiden tuulettaminen tunneleista heikentää ilmanlaatua paikallisesti, lähinnä työmaa-alueella. Katupölyn määrä saattaa nousta ajoreitillä, lähinnä ajotunnelien läheisyydessä. Hienoaineksen kulkeutumista työmaalta kadulle vähennetään autojen renkaita puhdistamalla ja katupölyn leviämistä hillitään katuja pesemällä. Talojen ilmastointiin ei aiheudu erityishaittoja.