Näin Blominmäen jätevedenpuhdistamon rakentaminen etenee

Luolastolouhintoja valmisteleva Mikkelän ajotunnelin louhinta käynnistyi joulukuussa 2014 ja valmistui syyskuussa 2015.

Blominmäen jätevedenpuhdistamon luolaston ja maanpäällisten tilojen louhintatyöt käynnistyivät syyskuussa 2015 ja urakka päättyi helmikuussa 2018.

Puhdistamon louhintojen jälkeinen rakentaminen alkoi huhtikuussa 2018.

Viemäritunnelit Mikkelän ja meren rannan välillä louhitaan pääosin puhdistamon louhintojen jälkeen. Mikkelässä ja Finnoossa on osia viemäritunneleista louhittu jo aiempien urakoiden yhteydessä vuosina 2015–2017.

Puhdistamon koekäyttö ja jäteveden puhdistusprosessin ja lietteen käsittelyprosessin ylösajot vievät noin vuoden. Tavoitteena on, että jätevedenpuhdistus ja lietteen käsittely siirtyvät Suomenojalta Blominmäkeen vuoden 2022 aikana.

Kuulumisia Blominmäen työmaalta

YIT:n kuukausitiedote 14.2.2020

Tammikuussa Blominmäen jätevedenpuhdistamon kokonaisvalmiusaste nousi 41 prosenttiin. Rakennusteknisissä töissä valmiusaste on noin 52 prosenttia, prosessi- ja koneistotöissä 18 prosenttia, LVISPR-töissä yhdeksän prosenttia ja SIA-töissä kahdeksan prosenttia. Teoreettisesta betonin kokonaismäärästä valettuna on 92 prosenttia, joka tekee 71 500 kuutiota betonia. Työmaan vahvuus on noin 60 toimihenkilöä ja 390 työntekijää. 

Maanpäällisissä rakennuksissa on valmistunut ja alkanut useita työvaiheita. Tärkeimpinä hallinto- ja korjaamorakennuksessa ovat käynnistyneet pinnoitustyöt ja LVIS-malliasennukset, biokaasu- ja lieterakennuksessa julkisivut sekä katon ontelolaatat on saatu asennettua ja autohallissa sähkö- ja ilmanvaihtotyöt ovat alkaneet. 

Luolastossa on edelleen laajasti käynnissä betonirakenne-, harkkomuuraus- ja teräsrakennetöitä. Tammikuussa noin 15 metriä syvien ilmastusaltaiden lopulliset alumiinikaiteet on myös saatu asennettua (kuva alla). Prosessi- ja koneistotöissä tärkeänä etappina on ollut tulopumppujen asennuksen aloittaminen. Tulopumput sijaitsevat tulopumppaamossa noin 50 metriä maanpinnan alapuolella. Tulopumpuilla jätevesi pumpataan imualtaasta noin 30 metriä ylöspäin puhdistamon kansitasolle välppäämöön, josta jäteveden puhdistusprosessi alkaa. Myös talotekniikkatyöt on saatu käyntiin tekniikan pääkäytävällä, jossa IV-kanavien asennus on hyvässä vauhdissa. 

Blominmaki_955x631px.jpg

Katso Blominmäen 3D-animaatio

tuotettu vuonna 2016 (puhdistamon valmistumisajankohta siirtynyt sen jälkeen)

 

 

Puhdistamon rakenne. Klikkaa kuvaa nähdäksesi se suurempana.