Näin Blominmäen jätevedenpuhdistamon rakentaminen etenee

Luolastolouhintoja valmisteleva Mikkelän ajotunnelin louhinta käynnistyi joulukuussa 2014 ja valmistui syyskuussa 2015.

Blominmäen jätevedenpuhdistamon luolaston ja maanpäällisten tilojen louhintatyöt käynnistyivät syyskuussa 2015 ja urakka päättyi helmikuussa 2018.

Puhdistamon louhintojen jälkeinen rakentaminen alkoi huhtikuussa 2018.

Viemäritunnelit Mikkelän ja meren rannan välillä louhitaan pääosin puhdistamon louhintojen jälkeen. Mikkelässä ja Finnoossa on osia viemäritunneleista louhittu jo aiempien urakoiden yhteydessä vuosina 2015–2017.

Puhdistamon koekäyttö ja jäteveden puhdistusprosessin ja lietteen käsittelyprosessin ylösajot vievät noin vuoden. Tavoitteena on, että jätevedenpuhdistus ja lietteen käsittely siirtyvät Suomenojalta Blominmäkeen vuoden 2022 aikana.

Kuulumisia Blominmäen työmaalta

YIT:n kuukausitiedote 12.3.2020

Helmikuussa työmaan kokonaisvalmiusaste nousi karkeasti arvioiden 43 prosenttiin. Rakennusteknisten töiden valmiusaste on noin 55 prosenttia, prosessi- ja koneistotöissä noin 18 prosenttia, LVISPR-töissä yhdeksän prosenttia ja SIA-töissä kahdeksan prosenttia. Yhteensä työmaalla on valettu noin 75 000 kuutiota betonia. Työmaan vahvuus on noin 60 toimihenkilöä ja 390 työntekijää. 

Maan päällä hallinto- ja korjaamorakennuksessa valmistuneita työvaiheita ovat mm. betonilattioiden hionta ja alakattojen yläpuolisten pintojen pölynsidontamaalaus. Käynnissä olevia työvaiheita ovat seinien tasoitustyöt, sähköputkitukset, metalliovien asennus, julkisivutyöt sekä väliseinätyöt. Työnaikaisen lämmityksen ansioista lämpötila on sisätiloissa jo yli 20 astetta. Hallinto- ja korjaamorakennuksen sekä autohallin IV-koneet on myös saatu työmaalle ja asennustyöt ovat käynnissä. Biokaasu- ja lieterakennuksessa on käynnissä mm. elementtisaumaustyöt, vesikatto- ja eristystyöt sekä väliseinämuuraukset. Lietteen ilmastusrakennuksessa vesikattotyöt ovat valmistuneet. 

Luolastossa on edelleen käynnissä betonirakenne-, harkkomuuraus- ja teräsrakennetöitä, sekä maanrakennus- ja pinnoitustöitä. Luolaston prosessi- ja koneistotöissä esiselkeytysaltaiden ryyppyruuhi- ja kirkastekouruasennukset ovat hyvässä vauhdissa (kuvassa). Ryyppyruuhi on altaan poikkisuunnassa ja vesipinnassa oleva putki, jolla kerätään kallistamalla altaan vesipintaan kerääntyvää pintalietettä.
Viimeisimpinä uutisina voimme ilmoittaa, että hallinto- ja korjaamorakennuksen ja luolaston välillä kulkeva hissi on saatu käyttöön! Tämän hissin lisäksi jätevedenpuhdistamolle on tulossa kaksi muuta hissiä: biokaasu- ja lieterakennuksesta luolastoon kulkeva hissi ja täysin luolastossa tulopumppaamosta puhdistamon kansitasolle kulkeva hissi.

Blominmaki_3_2020.PNG

Katso Blominmäen 3D-animaatio

tuotettu vuonna 2016 (puhdistamon valmistumisajankohta siirtynyt sen jälkeen)

 

 

Puhdistamon rakenne. Klikkaa kuvaa nähdäksesi se suurempana.