Näin Blominmäen jätevedenpuhdistamon rakentaminen etenee

Luolastolouhintoja valmisteleva Mikkelän ajotunnelin louhinta käynnistyi joulukuussa 2014 ja valmistui syyskuussa 2015.

Blominmäen jätevedenpuhdistamon luolaston ja maanpäällisten tilojen louhintatyöt käynnistyivät syyskuussa 2015 ja urakka päättyi alkuvuodesta 2018.

Puhdistamon louhintojen jälkeinen rakentaminen alkoi huhtikuussa 2018.

Viemäritunnelit Mikkelän ja Länsiväylän välillä louhitaan pääosin puhdistamon louhintojen jälkeen. Finnoossa osia viemäritunneleista louhitaan Länsimetron urakoiden yhteydessä jo vuosina 2015–2017.

Puhdistamon koekäyttö ja jäteveden puhdistusprosessin ja lietteen käsittelyprosessin ylösajot vievät noin vuoden. Tavoitteena on, että jätevedenpuhdistus ja lietteen käsittely siirtyvät Suomenojalta Blominmäkeen vuoden 2022 aikana.

Kuulumisia Blominmäen työmaalta

YIT:n kuukausitiedote 30.9.2019

Lokakuun lähestyessä Blominmäen jätevedenpuhdistamon rakennushankkeen rakennusteknisistä töistä on valmiina jo yli 45 prosenttia kokonaisvalmiusasteen ollessa noin 29 prosenttia. Syyskuussa ylitettiin merkittävä 50 000 valetun betonikuution rajapyykki. Yhteensä työmaalla on valettu jo noin 53 900 kuutiota betonia, mikä on yli 69 prosenttia työmaalla valettavan betonin kokonaismäärästä. Prosessi- ja koneistotöiden valmiusasteet ovat noin 10 prosenttia, SIA-töiden noin kuusi prosenttia ja LVISPR-töiden noin seitsemän prosenttia. Työmaalla työskentelee tällä hetkellä keskimäärin 50 toimihenkilöä ja 300 työntekijää. 

Jätevedenpuhdistamon maanpäällisten rakennusten työt etenevät muun muassa elementtiasennuksin. Autohallissa asennetaan seuraavaksi väliseiniä sekä nosto-ovia. Hallintorakennuksen vesikatto on nyt vesitiivis, työt jatkuvat väliseinämuurauksilla ja ikkuna-asennuksilla. Biokaasu- ja lietteenkäsittelyrakennuksen elementeistä ja paikallavalurakenteista on valmiina noin kolmasosa. Lietteen ilmastusrakennuksessa ollaan aloittamassa vesikattotöitä. Yhteensä maanpäällisiin rakennuksiin on asennettu jo 1382 elementtiä, mikä on noin 70 prosenttia kokonaiselementtimäärästä. 

Betonirakenteiden muotti-, raudoitus- ja valutöitä tehdään edelleen päivittäin ympäri luolastoa. Loppuvuoden aikana valmistuu useita osakohteiden runkoja. Luolastossa asennetaan parhaillaan lisäksi esimerkiksi prosessiputkia, yhteiskannakepalkkeja ja nostinkiskoja. Alumiinikaideasennukset alkavat marraskuussa. Lisäksi työmaalla tehdään laajasti muun muassa maanrakennustöitä. Myös työmaan turvallisuuden ja toimivan logistiikan eteen tehdään töitä päivittäin.
Projektin sujuvoittamiseksi työmaalla käytetään useita erilaisia teknisiä järjestelmiä. Hankkeesta koostettu 3D-tietomalli toimii päivittäin apuna eri toiminnoissa niin suunnittelussa, töiden yhteensovituksessa kuin kentälläkin. Viime aikoina myös ajankohtaista työmaatilannetta on alettu seuraamaan viikkopalavereissa entistä visuaalisemmin tietomallia ja pohjakuvia apuna käyttäen. Tietomalli helpottaa myös eri rakenneosien valmiusasteiden seurantaa. 

Näin hienoa rakennushanketta on ilo esitellä myös muille! Syyskuussa jätevedenpuhdistamon työmaalla vieraili muun muassa noin 60 hengen ryhmä Nordic Wastewater Conference -tapahtuman osallistujia. Vierailijat pääsivät kiertämään luolastoa bussikyydeissä, ja välillä myös jalkauduttiin tutkimaan rakentuvaa puhdistamoa tarkemmin.

Katso Blominmäen 3D-animaatio

tuotettu vuonna 2016 (puhdistamon valmistumisajankohta siirtynyt sen jälkeen)

 

 

Puhdistamon rakenne. Klikkaa kuvaa nähdäksesi se suurempana.