Blominmäen viemäreiden louhinnat

Blomimäen viemäreiden louhinnat ovat alkamassa

Blominmäen jätevedenpuhdistamon louhinnoissa on toukokuun alussa alkamassa viemäritunneleiden louhinnat Espoon Mikkelässä. Maanrakennus- ja louhintaurakoitsijana hankkeessa toimii Lemminkäinen Infra Oy. Lemminkäinen on louhinut Blominmäen jätevedenpuhdistamoa syyskuusta 2015 lähtien. Lemminkäisen viemäritunneleiden louhintatyöt kestävät arviolta kuusi-yhdeksän kuukautta. Louhinnat etenevät noin 20 metriä viikossa. Maksimissaan tunneleita louhitaan noin
1 200 metriä, jolloin tunnelien louhintaperät ovat lähestymässä Espoo-Kauklahti -rata-aluetta. Louhittavien tunneleiden koko tulee olemaan noin 4,5m (leveys) x noin 5,5m (korkeus).

 

 Viemäritunneleiden aloituskohdat on merkitty karttaan oranssilla ja sinisellä nuolella.

Viemäritunneleiden louhintojen työskentelyajat ovat:

  • Räjäytyksiä arkisin klo 7.00–22.00, mahdollisesti lauantaisin klo 9.00–18.00 
  • Porauksia arkisin klo 7.00–18.00 ja klo 18.00–22.00, jos melutaso enintään alle 40 dB sisätiloissa
  • Louheenajoa arkisin ja tarvittaessa viikonloppuisin
  • Meluamattomia (melutaso enintään 30 dB makuuhuoneissa) töitä tehdään tarvittaessa myös ympäri vuorokauden.

Kalliotekniikka Consulting Engineers Oy on tehnyt lähialueen kiinteistöjen rakennekatselmukset ja herkkien laitteiden tärinäeristykset. Sama yritys tekee kiinteistöjen jälkikatselmukset louhintojen päätyttyä. Tämän lisäksi koko räjäytystyön ajan Kalliotekniikka Consulting Engineers tekee louhintatärinän tarkkailumittauksia jatkuvatoimisilla tärinämittareilla louhinnan lähimmissä rakennuksissa. Sallitut tärinärajat perustuvat työministeriön laatimiin räjäytysalan normeihin ja ovat ulkopuolisen asiantuntijan määrittelemiä. Louhinnan kulkua ja kerralla räjäytettävien panosten suuruutta säädetään saatujen mittaustulosten perusteella siten, että vaurioita kiinteistöihin ei pääse syntymään.

Lemminkäinen pyrkii siihen, että louhinnoista lähialueen asukkaille aiheutuva häiriö olisi mahdollisimman vähäinen ja lyhytaikainen.  Lemminkäinen tekee louhintatyön ammattitaitoisesti sekä kaikkia turvallisuusmääräyksiä ja viranomaisohjeita noudattaen. Lemminkäinen pahoittelee rakennustyöstä aiheutuvaa häiriötä. Mikäli kaikista varotoimenpiteistä huolimatta työmaan lähiympäristössä syntyy ongelmia, joihin ei ole osattu etukäteen varautua, voit tarvittaessa ottaa yhteyttä Lemminkäisen yhteyshenkilöön, projekti-insinööri Jarkko Meriläiseen (GSM 0400 753 317), jarkko.merilainen(at)lemminkainen.com.