Vesihuoltoverkoston investoinnit 2015-2017

HSY:n budjetissa on varattu vuosille 2015–2017 vedenjakelun vesihuoltolähtöisiin uudisinvestointeihin yhteensä 36M€, josta suurimpana hankkeena Espoon yhdysvesijohdon rakentaminen valmiiksi. Viemäröinnin uudisinvestointeihin on vastaavalle jaksolle varattu 30M€. Suurimpia hankkeita ovat Kivistö ja Koillis-Espoon runkoviemärit sekä Laajasalon paineviemäri.

Vuosille 20152017 vesihuoltolähtöisiin verkostosaneeraushankkeisiin on varattu yhteensä 52M€, josta suurin osa, 22M€, käytetään jakeluvesijohtojen ja keräilyviemäreiden saneeraukseen. Päävesijohtojen ja kokoojaviemäreiden saneeraukseen on esitetty 17M€, tunneleiden saneeraukseen 4M€. Erillisille viemärisujutuskohteille on varattu 9M€, joista isoimpina aluekohteina ovat Kallio, Oulunkylä ja Laajasalo. Tunneleiden saneeraukseen on  varattu 4M€ vuosille 20152017. 

Vuosille 20152017 on kaupunkilähtöisiin uudisverkostoinvestointeihin varattu yhteensä 100,5M€ (33,5M€/v). Kauden merkittävimpiä kohteita on esitetty ohessa. Lisäksi toteutetaan lukuisa määrä muita alueverkostokohteita. 

Alla listaus investointikohteista kaupungeittain jaoteltuna.

Kaupunkien paikkatietosivuilla on esitetty myös kunnallistekniikan rakentamishankkeita.
http://kartat.espoo.fi
http://kartta.hel.fi
http://kartat.kauniainen.fi
http://kartta.vantaa.fi