Seutukartta

​​​​​​Seutukartta on Helsingin seudun neljäntoista kunnan paikkatiedoista koottu yleiskartta, joka kuvaa alueen

  • maankäyttöä,
  • liikenneverkkoa
  • hallinnollisia aluejakoja.

Seutukarttaa voidaan hyödyntää paikkatietoanalyyseissä, karttatuotteiden lähtöaineistona sekä taustakarttana.

Suositeltava mittakaava aineistolle on 1:10 000 - 1:50 000. Seutukartta koostuu vektorimuotoisista tasoista sekä työtiloista, joita on helppo ja nopea hyödyntää. Seutukartan tasot on jaettu maankäyttöä (rakennettu alue, rakentamaton alue, teollisuusalue, vesialue), liikenneverkkoa ja hallinnollisia aluejakoja kuvaaviin tasoihin. Seutukartan tasot on esitelty tarkemmin SeutuCD-kirjassa.

Seutukarttaa päivitetään vuosittain ja sitä ylläpitää sekä yhtenäistää Helsingin kaupunkimittausosasto. Seutukartta on saatavilla myös avoimena datana. Aineistoja käytettäessä tulee mainita kartan lähde © Helsingin kaupunkimittausosasto, alueen kunnat ja HSY, 2015 .

Seutukartta_2013.jpg