Helsingin seudun MAL -aiesopimuksen seuranta

​​​​​​​​​​​​Valtio ja Helsingin seudun 14 kuntaa allekirjoittivat 20.6.2012 maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimuksen vuosille 2012 – 2015. Aiesopimus pyrkii vahvistamaan Helsingin seudun toimivuutta ja kilpailukykyä, lisäämään seudun asuntotuotantoa ja sen edellytyksiä sekä vahvistamaan osaltaan metropolipolitiikan tavoitteiden toteutumista.

Aiesopimuksen seurannassa kiinnitetään erityistä huomiota niiden sopimuksessa mainittujen tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumiseen, jotka koskevat

  • yhdyskuntarakenteen eheytymistä ja joukkoliikenteen edistämistä
  • maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamista
  • asuntomarkkinoiden toimivuutta
  • asuntotuotannon kokonaistarpeen edellyttämiä toimenpiteitä
  • kohtuuhintaisten asuntojen tuottamista

Aiesopimuksen seurantatiedon kokoamista, yhteensovittamista ja raportointia varten on perustettu seurantatietoryhmä, jonka työskentelyyn osallistuvat tiedon tuottajaorganisaatioiden lisäksi sopijaosapuolten nimeämät edustajat. Ryhmän puheenjohtajana toimii HSY.

HSY ja Uudenmaan liitto vastaavat kumpikin osaltaan seuranta-aineiston kokoamisesta. Liikenteen osalta MAL-aiesopimuksen seuranta perustuu Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman (HLJ 2011) seurantaan ja siitä vastaa Helsingin seudun liikenteen (HSL) HLJ-prosessi yhteistyössä Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa. HSY vastaa yhteisten seurantaraporttien kokoamisesta. ​

Lisätietoja:
asumisen asiantuntija Miliza Ryöti
tietoyhteistyöyksikön päällikkö Sirpa Joukainen
puh. (09) 15611 (vaihde)

Muualla verkossa:
www.helsinginseutu.fi/masu