Yritysyhteistyötä Ekomossa

Tervetuloa Ekomoon!

Ekomo on Espoon Ämmässuolla sijaitseva resurssitehokas keskittymä, jossa yritykset tekevät kiertotalousyhteistyötä toistensa ja HSY:n kanssa.

Ekomo tarjoaa alustan yrityksille ja luo edellytykset teollisten symbioosien kehittymiselle. Ekomossa yritys voi hyödyntää toisen jätettä ja alueella syntyvää uusiutuvaa energiaa omassa toiminnassaan.

Tavoitteenamme on luoda sekä kansallisesti että kansainvälisesti kiinnostava ekoteollisuuskeskus, jossa toimii sekä kaupallisia että pilot-vaiheen yrityksiä. Alueella on myös hyvät mahdollisuudet tutkimus- ja kehitystoimintaan.

Miksi Ekomoon?

Ekomo sijaitsee Espoon Ämmässuolla. Se tarjoaa yrityksille:

  • toimivan ja korkealaatuisen perusinfran
  • keskeisen sijainnin Turun moottoritien läheisyydessä
  • hyvät tietoliikenneyhteydet
  • toimivan tieliikenneverkoston

Ekomo on alueellisesti energiaomavarainen pitkälle tulevaisuuteen. Tavoitteenamme HSY:ssä on lisätä alueen jo entisestään laajaa uusiutuvan energian tuotantoa. 

Olemassa olevat ympäristöluvat, kaava, energiavarat ja raaka-aineet sallivat monipuolisen toiminnan erilaisten materiaalien käsittelyyn ja hyödyntämiseen. Ekomo tarjoaa alueita myös kenttä- ja laitosrakentamiseen.

Ota yhteyttä:

Liiketoiminnan kehityspäällikkö Ira Hanf
puh. 050 403 1974
ira.hanf(at)hsy.fi

Lue medioiden juttuja Ekomosta: