Melu

Melumittaukset

Käsittelykeskuksen toimintojen aiheuttama melutaso ympäristössä mitataan vuosittain konsultilla teetettävin mittauksin sekä 3–4 kertaa vuodessa itse tehtävin valvontamittauksin.​

Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen melumittaukset 2016​ (pdf 2,8 Mt)