Kaatopaikkakaasu

Metaania muodostuu kaatopaikoilla eloperäisen jätteen hajotessa anaerobisesti. Se, kuinka paljon ja kuinka nopeasti metaania muodostuu, riippuu muun muassa jätteen laadusta, määrästä, iästä ja käsittelytavasta sekä vallitsevista ympäristöoloista kuten lämpötilasta ja kosteudesta kaatopaikan sisällä. 

HSY:n seutu- ja ympäristötieto teki kesällä 2013 jätehuollon tilauksesta metaanikartoituksia edellisvuosien tapaan Ämmässuon kaatopaikalla. Kartoituksissa mitattiin vanhan kaatopaikan viimeistellyt ja esipeitetyt alueet sekä kaasunkeräyskaivojen ympäristöt. Lisäksi mitattiin nykyinen jätteen täyttöalue.

Raportit metaanimittauksista:

Metaanimittaukset Ämmässuon vanhalla kaatopaikalla 2016​ (pdf, 10,3 Mt)

Metaanimittaukset Ämmässuon vanhalla kaatopaikalla 2015 (pdf, 9,9​ Mt)

Metaanimittaukset Ämmässuon vanhalla kaatopaikalla 2014 (pdf, 11,6 Mt)