Sopeutumisen strategia

​HSY, Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit, Helsingin seudun liikenne (HSL)  ja muut seudulliset toimijat ovat laatineet yhteisen Pääkaupunkiseudun ilmastonmuutokseen sopeutumisen strategian. Valmistelu käynnistyi vuonna 2009 taustaselvityksillä, jossa tehtiin alueelle ilmastoskenaariot, mallinnettiin jokitulvien riskejä ja selvitettiin ilmastonmuutoksen vaikutuksia alueella. 

Pääkaupunkiseudun ilmasto muuttuu - sopeutumisstrategian taustaselvityksiä -raportti (pdf, 11Mt)

Strategiassa on määritelty toimenpidelinjauksia ilmastonmuutoksen ja ilmaston vaihtelun vaikutuksiin varautumiseksi sekä haavoittuvuuden vähentämiseksi. Strategia keskittyy rakennettuun ja kaupunkiympäristöön.

Pääkaupunkiseudun ilmastonmuutokseen sopeutumisen strategia -raportti (pdf, 1,1 Mt)

Strategian visiona on ilmastonkestävä kaupunki - tulevaisuus rakennetaan nyt.

Seudun ilmastonmuutokseen sopeutumisen lähtökohdat ovat

 • Ilmastonmuutoksen hillintä on seudulla ensisijaista. Ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sopeutuminen ja varautuminen ovat myös välttämättömiä. Hillinnän ja sopeutumisen toimet tulee sovittaa yhteen.
 • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen otetaan keskeiseksi lähtökohdaksi yhdyskuntien suunnittelussa, rakentamisen ohjauksessa ja teknisten verkostojen kehittämisessä.
 • Pääkaupunkiseutu on edelläkävijä ilmastonmuutokseen sopeutumisessa.
 • Julkinen sektori on aloitteellinen sidosryhmien yhteistyön rakentamisessa ja organisaatioiden yhteisen ilmasto-osaamisen vahvistamisessa.
 • Kaupungit ja kuntayhtymät jakavat tietoa ilmastonmuutokseen varautumiseen liittyvistä hyvistä käytännöistä.
 • Ilmastonmuutoksesta aiheutuvat toiminnalliset riskit otetaan huomioon kaupunkien varautumisstrategioissa.
 • Julkinen sektori edistää sopeutumiseen liittyvää tutkimusta tietopohjan täydentämiseksi.

Pääkaupunkiseudun toimenpidelinjaukset, joilla sektorit ja toimialat varautuvat ilmastonmuutokseen, on määritelty ajanjaksolle 2012 – 2020.

Toimenpidelinjaukset on määritelty seuraaville aloille:

 • Maankäyttö
 • Liikenne ja tekniset verkostot
 • Rakentaminen ja lähiympäristön ilmastonkestävyys
 • Vesi- ja jätehuolto
 • Pelastustoimi ja turvallisuus
 • Sosiaali- ja terveystoimi
 • Yhteistyö tiedon tuottamisessa ja levittämisessä.

Strategian liitteet ja tausta-aineistot

 Lisätietoja: ilmastoasiantuntija Susanna Kankaanpää, p. 09 15611