Sopeutumisen seuranta

​​​Pääkaupunkiseudun kaupungit ja kuntayhtymät varautuvat suunnittelussaan ja toiminnassaan ilmaston vaihteluun ja sen muutokseen. Ilmastonmuutokseen sopeutumista edistävät monet toimet kuten hulevesien hallinta, tulvasuojelu, maankäytön suunnittelu, alimpien rakentamiskorkeuksien määrittely rannikkoalueilla, teknisten verkostojen mitoituksien arviointi ja omatoimisen varautumisen edistäminen.

HSY seuraa pääkaupunkiseudun sopeutumisstrategian toteutumista. Pääkaupunkiseudulla toteutettuja sopeutumisen toimenpiteitä vuosina 2016, 2015 ja  2012 - 2014 on koottu kolmeen raporttiin.

Pääkaupunkiseudun ilmastonmuutokseen sopeutumisen toteutuminen vuonna 2017

Pääkaupunkiseudun ilmastonmuutokseen sopeutumisen strategian toimenpidelinjaukset - Toteutuminen vuonna 2016

Pääkaupunkiseudun ilmastonmuutokseen sopeutumisen sopeutumisen strategian toimenpidelinjaukset. Toteutuminen vuonna 2015

Pääkaupunkiseudun ilmastonmuutoksen sopeutumisen strategian toimenpidelinjaukset – Toteutuminen vuosina 2012–2014

HSY seuraa myös muuta seudun sopeutumiseen liittyvää toimintaa, toimintaympäristön muutoksia sekä kokoaa sopeutumisen hyviä käytäntöjä ja esimerkkejä Suomesta ja kansainvälisesti.

HSY toteuttaa strategian toimenpidelinjauksia konkreettisilla hankkeilla vesi- ja jätehuollossa, viestinnässä sekä tiedon tuottamisessa ja levittämisessä. HSY:n itse ja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa toteuttamat toimenpiteet ajanjaksolta 2012 - 2014 sekä vuosina 2015 - 2016 toteutettavat toimenpiteet on koottu raporttiin.

 HSY ilmastonmuutokseen sopeutumisen_toi​menpiteet 2012-2014, u​udet 2015-2016.pdf

 

Ilmastotyökalut-sivuille on koottu viimeaikaisia sopeutumisen esimerkkejä ja hyviä käytäntöjä.

Ilmastonmuutosta koskeva tieto lisääntyy ja täsmentyy jatkuvasti. Myös keinoista varautua ilmastonmuutokseen saadaan uutta tietoa. Sopeutumisen toimenpiteitä ja tavoitteita voi olla tarpeen muuttaa tai muokata lisääntyvän ja muuttuvan tiedon myötä.

Seurannan avulla voidaan 

  • luoda kuva siitä, miten seutu on varautunut muuttuvaan ilmastoon,
  • tunnistaa ja välttää mahdollisia päällekkäisiä toimia
  •  hyötyä yhteistyömahdollisuuksista.

Seurannalla voidaan varmistaa, että tavoitteet ja toimenpiteet ovat 

  • ajankohtaisia,
  • oikein kohdennettuja,
  • oikein mitoitettuja,
  • toimivia