Hillintästrategia ja tavoitteet

Pääkaupunkiseutu hiilineutraaliksi 2050

Kaupunkien merkitys ilmastonmuutoksen hillinnässä on suuri. EU:ssa 75 % ihmisistä asuu kaupunkiseuduilla ja merkittävä osa päästöistä syntyy kaupungeissa. Pääkaupunkiseudulla on tehty ilmastotyötä jo yli 20 vuotta. Ilmastotyö on aktiivista ja kattaa laajalti kaupunkien toimialat ja hallintokunnat.
 
Pääkaupunkiseudulla on useita ilmastonmuutoksen hillintään tähtääviä tavoitteita. 
  • ​Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030:n tarkistettuna tavoitteena on hiilineutraalius 2050 ja välitavoitteena 20 % päästövähennys vuoteen 2020 mennessä. 
  • Ilmastostrategian alkuperäinen asukasta kohti laskettu tavoite vuodelta 2007 on 39 % päästövähennys vuoteen 2030 mennessä.
  • Kaupunkien strategiaohjelmissa on lisäksi omia tavoitteita, esimerkiksi Helsinki vähentää päästö-jään 30 % vuoteen 2020 mennessä. 
  • Vertailuvuotena päästövähennystavoitteille on vuosi 1990.

Yhteinen strategia on ilmastotyön perusta

Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 valmistui vuonna 2007. Se on laadittu yhteistyössä Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kanssa. Strategia sisältää lähes 120 päästöjä ja energiankulutusta vähentävää toimenpidettä. Strategiatyössä keskityttiin kaupunkien omaan toimivaltaan tai ohjaukseen kuuluviin toimintoihin. 

Ilmastonmuutoksen hillintä on strategian myötä liitetty keskeiseksi osaksi kaupunkien suunnittelua ja päätöksentekoa. Yhteisellä strategialla kaupungit luovat kaupunkilaisille edellytyksiä energiatehokkaiden ja vähäpäästöisten valintojen tekemiseksi. 
 

Pääkaupunkiseudun ilmastotyö etenee 

Pääkaupunkiseudun ilmastotyö etenee hyvin. Lähes kaikkia ilmastostrategiassa esitettyä 119 keinoa toteutetaan joko osittain tai kokonaisuudessaan. Ilmastotyön etenemisestä on koottu katsaus, jossa on esimerkkejä kaupungeissa, HSY:ssä ja HSL:ssä tehdyistä toimenpiteistä vuosilta 2008–2012. 
Tutustu myös sivuun Pääkaupunkiseudun ilmastotekoja.

Kohti ilmastostrategiaa: Pääkaupunkiseudun ilmastotyön vaiheita 1991-2007

Ilmastotyötä on tehty pääkaupunkiseudulla jo yli 20 vuotta. Erilliseen raporttiin on koottu ilmastotyön vaiheita pääkaupunkiseudulla vuodesta 1991 ilmastostrategian valmistumiseen vuonna 2007. 
 
Lisätietoja: yksikön päällikkö Susan Lyytikäinen, puh. 09 156 11