Ilmastotyön askelmerkit - muuttuva metropoli

​​​​Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030:n toteutumista seurataan säännöllisesti. Kaupunkien kasvihuonekaasupäästöt lasketaan ja raportoidaan vuosittain. Lisäksi ilmastotyön etenemistä seurataan useilla muilla ilmastoindikaattoreilla​.

Ilmastoindikaattorit koottiin ensimmäisen kerran vuonna 2011. Yhteensä 56 indikaattorin kokoelmasta on yhdessä kaupunkien eri hallintokuntien asiantuntijoiden ja HSL:n kanssa valittu keskeisimmät ns. avainindikaat​torit, jotka havainnollistavat ilmastonmuutoksen hillintää 2000-luvulla pääkaupunkiseudulla.

Avainindikaattoreiden värit kuvaavat muutosta edellisvuoteen verrattuna. Vihreä kertoo tilanteen parantuneen, esimerkiksi aiempaa pienemmistä kasvihuonekaasupäästöistä. Keltainen kertoo, että ilmastonmuutoksen hillintä ei ole edistynyt. Punainen varoittaa ilmaston kannalta huonosta kehityksestä.


indikaattoriviuhka.png