Tutkimukset

​Tutkimustoimintamme tavoitteena on tietämyksen lisääminen ilmansaasteista, niiden ominaisuuksista sekä terveys- ja luontovaikutuksista. Tutkimuksilla pyrimme myös löytämään uusia ratkaisuja ilmanlaadun parantamiseksi.

Tutkimustyössä olemme verkostoituneet tutkimuslaitosten ja yliopistojen kanssa. Tärkeimpiä yhteistyökumppaneitamme ovat tällä hetkellä Ilmatieteen laitos, Tampereen teknillinen yliopisto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Metropolia Ammattikorkeakoulu, Suomen ympäristökeskus ​ ja Nordic Envicon Oy. Välitämme tutkimustuloksia hallinnon käyttöön paikallisesti, kansallisesti ja EU-tasolla.

Tutkimustyömme painopistealoja ovat hiukkaset, niiden ominaisuudet, lähteet ja terveysvaikutukset sekä päästöjen ja altistumisen vähentämiskeinot. Tärkeitä tutkimusaiheita tällä hetkellä ovat muun muassa liikenteen pakokaasujen hiukkas- ja typenoksidipäästöt ja niiden vähentämiskeinot sekä katupölyn ja puunpolton päästöjen aiheuttamien haittojen vähentäminen. Tutkimus- ja kehitysprojekteissa testataan ja otetaan käyttöön myös uusia ilmanlaadun seurantamenetelmiä ja ennusteita.

Osallistumme parhaillaan muun muassa seuraaviin tutkimus- ja kehityshankkeisiin:

• Katupölyn lähteet, päästövähennyskeinot ja ilmanlaatuvaikutukset (KALPA-2)

• Euro VI- kaupunkibussien päästömittaukset todellisessa kaupunkiliikenteessä

• Kiukaiden päästöt ja niiden vähentäminen (KIUAS)

• Ilmansaasteille altistuminen pyöräiltäessä pääkaupunkiseudulla (SATULA)

• Puulämmitys kansanterveydelle kestäväksi tiiviisti rakennetuilla pientaloalueilla (PUUTE-2)

• EU:n kaupunkiagendan ilmanlaatukumppanuushanke (PAQ)

• Services for effective decision making and environmental resilience (CITYZER

• Helsinki metropolitan Air Quality Testbed (HAQT)

• Kaupunkibulevardien ilmanlaatugradientit (KAILA)


Päättyneitä hankkeita

  • Ulkoilman laatuun ja väestön terveyteen liittyvän uusimman osaamisen ja

 innovaatiotoiminnan vauhdittaminen   (INKA-ILMA/EAKR)