Puunpoltto

Polta puuta puhtaasti

Puu on oikein käytettynä hyvä lämmitysaine. Puun polttaminen ei voimista ilmaston lämpenemistä, koska poltosta vapautuva hiilidioksidi sitoutuu puun kasvaessa takaisin biomassaan.

Jokainen voi vaikuttaa siihen, kuinka puhtaasti puut palavat. Kaiken taustalla on polttopuun laatu ja kuivuus. Vanhaakin tulisijaa voi käyttää taitavasti ja vähentää muodostuvien epäpuhtauksien määriä.

Katso videolta Nuohoojan niksit tulisijan käyttöön ja Millainen on toimiva puuvaja. Lisää vinkkejä osoitteessa www.urbaanipuuvaja.fi.

Polttoaine ja tekniikka kaiken a ja o

Oikein ja hyvällä polttoaineella toteutettu poltto on varsin puhdasta. Huonosti toteutetun puunpolton päästöt ovat monikertaiset verrattuna taitavaan kuivan puun polttoon hyvässä tulisijassa.

Vältä puunpolton haitat:

  • Käytä kuivaa ja puhdasta puuta.
  • Älä polta jätteitä tai kierrätyskelpoista materiaalia.
  • Vältä kitupolttoa.
  • Opettele sään vaikutus savun käyttäytymiseen.
  • Katso tuulen suunta ennen sytyttämistä.
  • Älä savusta naapureitasi.

Ei savua ilman tulta

Tulisijojen käyttö aiheuttaa savua eli päästöjä ilmaan. Erityisesti, jos poltetaan jätteitä tai märkää puuta, savupiipusta tupruaa runsaasti hiukkasia, häkää ja hiilivetyjä. Nämä ovat haitallisia ihmisten terveydelle ja myös vähentävät viihtyisyyttä. Lisätietoa puun polton päästöistä Itä-Suomen yliopiston tietokannasta.

Mitä saa polttaa?

Ratkaisevinta puhtaassa polttamisessa on polttoaineen valinta; tulisijassa tulisi polttaa pelkästään kuivaa, puhdasta puuta. Maalattua, liimattua tai kyllästettyä puuta ei saa polttaa lainkaan, kuten ei muutakaan jätettä. Tämä on kielletty kuntien ympäristönsuojelumääräyksissä. Tarkista lajitteluohjeet Jäteoppaasta: hsy.fi/jateopas.

Älä savusta naapureitasi

Jos säätila on tyyni tai kylmä, jäävät päästöt leijumaan matalalle omakotitaloalueen päälle ja tunkeutuvat myös asuntoihin sisälle. Savujen leviämiseen ja laimenemiseen vaikuttavat tuulen suunta ja -nopeus, yleinen säätila sekä rakennusten sijainti ja piipun korkeus. Eniten savuista aiheutuu ongelmia tiiviisti rakennetuilla pientaloalueilla.

Näin sytytät päältä

Päästöihin voit vaikuttaa myös sytyttämistavoilla. Syttymisessä ja palon alkuvaiheessa syntyy eniten päästöjä. Useimmin päältä sytyttäminen, eli sytykkeiden asettaminen polttopuiden päälle, on osoittautunut parhaaksi sytyttämistavaksi. Tällöin puun ainesosat leimahtavat sytykkeiden lämmöstä, ja kaikki mikä kaasuuntuu myös palaa. Jos kylmiä puupilkkeitä kuumennetaan alhaaltapäin, ne toki kaasuuntuvat mutta eivät pala kokonaan. Tällöin muodostuu runsaasti päästöjä. Katso ohjeet päältä sytyttämiseen.

Opas puunpolttoon neuvoo

Käytännöllistä neuvoja puun polttamisesta saa HSY:n Opas puunpolttoon esitteestä. Esite myös neuvoo, mitä voi tehdä, jos naapuruston savut häiritsevät pahasti tai aiheuttavat terveyshaittaa.
Katso myös Savuttaako? -vinkkejä puunpolttoon ja Polttopuut kuiviksi tuulettuvan puuvajan avulla
Esitteitä voi tilata HSY:stä.