Aiemmat siirrettävät mittausasemat

HSY:llä on käytössään neljä mittausasemaa, joilla seurataan ilmanlaatua erityiskohteissa vuoden jaksoissa. Näillä mittausasemilla kartoitetaan kohteita, joiden ilmanlaatu on kiinnostava esimerkiksi kaavoituksen, asukaspalautteen, suurten päästömäärien tai saasteiden heikkojen laimenemisolosuhteiden vuoksi. Sijoituspaikat valitaan yhdessä kuntien ympäristökeskusten kanssa.

Mittausten tulokset on koottu tälle sivustolle ja julkaistu ilmanlaadun vuosiraportissa​. Arvioita on eri vuosien mittauskampanjoista pääkaupunkiseudulla vuodesta 2004 alkaen.

Vuonna 2017 siirrettävät mittausasemat sijaitsivat vilkasliikenteisillä kaduilla Helsingissä Mechelininkadulla (jatkaa vuonna 2018) sekä Espoon Olarissa, pientaloalueella Vantaalla Rekolassa sekä Helsinki-Vantaan lentoasemalla.

Mittauspaikkojen sijaintia voit katsoa HSY:n karttapalvelusta