Työmaiden pölyt

Työmaat aiheuttavat usein pölyhaittoja lähiympäristöön. HSY mittaa ilmanlaatua työmaiden läheisyydessä lyhyitä jaksoja. Nyt vuorossa on Kalasatama, jossa mittaukset aloitettiin maaliskuussa 2018.

Ilmanlaatua mitataan Polariksenkadulla Kalasataman koulun edustalla. Mittaustulokset kuvaavat ilmanlaatua asuinalueella, jonka lähialueella on useita suuria rakennustyömaita. Kohde on herkkä kohde. Herkät kohteet ovat esimerkiksi päiväkoteja tai muita ilmansaasteiden vaikutuksille erityisen herkkien kohteiden toimintoja kuten leikkipuistot, alakoulut, ikääntyvien asuminen ja palvelut sekä sairaalat.

Hiukkaspitoisuudet ovat korkeita, kun vuorokauden keskiarvo on yli 50 µg/m3. Ilmanlaatu on huono, kun tuntipitoisuus on yli 100 µg/m3.

Voit seurata Kalasatamassa mitattujen hengitettävien hiukkasten (PM10) pitoisuuksia tunneittain. Kuvissa ovat viimeisen 24 tunnin ja viikon ajalta tulokset, jotka ovat tarkistamattomia tuntikeskiarvoja. Yksikkö on mikrogrammaa kuutiossa ilmaa (µg/m3). Kuvassa on Kalasataman tulosten lisäksi Helsingin pysyvien mittausasemien PM10 pitoisuudet.