PAH-yhdisteet

PAH-yhdisteitä mitataan pääkaupunkiseudulla pientaloalueilla, Kalliossa ja Mäkelänkadulla.

Uudellamaalla PAH-yhdisteitä mitataan vuonna 2018 pientaloalueella Vihdissä.

PAH-yhdisteitä eli polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä syntyy epätäydellisessä palamisessa. EU:n PAH-yhdisteille asettama tavoitearvo voi ylittyä paikoin pääkaupunkiseudun pientaloalueilla, joilla poltetaan paljon puuta. Liikenteen päästöjen vaikutus pitoisuuksiin on melko vähäinen. Monet PAH-yhdisteet, kuten bentso(a)pyreeni, lisäävät syöpäriskiä.

Voit seurata PAH-yhdisteiden pitoisuuksia kuukausittain oheisesta kuvasta. Pitoisuudet ovat korkeita, kun vuosikeskiarvo on yli 1 ng/m3.  Yksikkö on nanogrammaa kuutiossa ilmaa (ng/m3).

PAH_tammi_huhti_2017.png
 Kuva 1. Bentso(a)pyreenipitoisuudet pääkaupunkiseudulla ja Uudellamaalla vuonna 2018


Bentso(a)pyreenimittaustulokset viimevuodelta

Kuva 2. Bentso(a)pyreenipitoisuudet pääkaupunkiseudulla ja Uudellamaalla vuonna 2017