Hengitettävät hiukkaset

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Ilmassa olevia karkeita hiukkasia kutsutaan hengitettäviksi hiukkasiksi. Ne ovat pääosin katupölyä. Niistä käytetään lyhennettä PM10.

Pitoisuudet ovat korkeita, kun vuorokauden keskiarvo on yli 50 µg/m3. Tämä taso ylittyy vilkasliikenteisillä alueilla yli 30 kertaa vuodessa. Raja-arvotason ylitykset on koottu listaan.

Voit seurata hengitettävien hiukkasten pitoisuuksia tunneittain. Kuvissa ovat viimeisen 24 tunnin ja viikon ajalta tulokset, jotka ovat tarkistamattomia tuntikeskiarvoja. Yksikkö on mikrogrammaa kuutiossa ilmaa (µg/m3).