Hengitettävät hiukkaset

Huom! Kauniainen, Itä-Hakkila, Eteläsatama ja Hyvinkää ovat vuoden 2018 mittausasemia. Data graafeissa 29.12.2017 asti on kyseisten asemien osalta aiemmista, vuoden 2017 mittauspaikoista. Aiemmat paikat: Olari -> Kauniainen, Rekola -> Itä-Hakkila, Lentoasema -> Eteläsatama ja Kerava -> Hyvinkää.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Ilmassa olevia karkeita hiukkasia kutsutaan hengitettäviksi hiukkasiksi. Ne ovat pääosin katupölyä. Niistä käytetään lyhennettä PM10.

Pitoisuudet ovat korkeita, kun vuorokauden keskiarvo on yli 50 µg/m3. Tämä taso ylittyy vilkasliikenteisillä alueilla yli 30 kertaa vuodessa. Raja-arvotason ylitykset on koottu listaan.

Voit seurata hengitettävien hiukkasten pitoisuuksia tunneittain. Kuvissa ovat viimeisen 24 tunnin ja viikon ajalta tulokset, jotka ovat tarkistamattomia tuntikeskiarvoja. Yksikkö on mikrogrammaa kuutiossa ilmaa (µg/m3).