Kirkkonummi

Kirkkonummella seurataan ilmanlaatua vuonna 2019. HSY:n mittausasema on sijoitettu keskusta-alueella osoitteessa Lindalintie 10. Asemalla mitataan typpidioksidin (NO2) ja hengitettävien hiukkasten (PM10) pitoisuuksia.

Kirkkonummella ei ole aiemmin mitattu ilmanlaatua muutoin kuin typpidioksidin pitoisuuksia passiivikeräimillä. Mittausaseman sijainti on liikenneympäristössä, ja liikenteen päästöillä on suurin vaikutus tuloksiin. 

Keväällä ilmassa on runsaasti hengitettäviä hiukkasia (PM10), jotka ovat peräisin katujen pölyämisestä. Pitoisuudet ovat korkeita, kun vuorokauden keskiarvo on yli 50 µg/m3.

Typenoksidien ja hiukkasten pitoisuudet edellisen vuorokauden ja viikon aikana on esitetty alla. Tulokset ovat tarkistamattomia tuntikeskiarvoja. Yksikkö on mikrogrammaa kuutiossa ilmaa (µg/m3).

Tuloksia kuvataan myös ilmanlaatuindeksillä, joka suhteuttaa epäpuhtaudet niiden terveysvaikutuksiin. Ilmanlaadun ollessa huono, eli punainen, terveysvaikutukset ovat mahdollisia herkillä henkilöillä. Katso myös  ilmanlaatuindeksi tunneittain asukassivuilta.