Hyvinkää

Hyvinkäällä seurataan ilmanlaatua vuonna 2018. HSY:n mittausasema on sijoitettu vilkasliikenteisen keskustan alueelle osoitteeseen Kauppalankatu 1. Asemalla mitataan typpidioksidin (NO2) ja hengitettävien hiukkasten (PM10) pitoisuuksia.

Samassa paikassa mitattiin ilmanlaatua edellisen kerran vuonna 2008, 2013 ja 2014. Mittausaseman sijainti on vilkasliikenteisessä ympäristössä, ja liikenteen päästöillä onkin suurin vaikutus tuloksiin. 

Keväällä ilmassa on runsaasti hengitettäviä hiukkasia (PM10), jotka ovat peräisin katujen pölyämisestä. Pitoisuudet ovat korkeita, kun vuorokauden keskiarvo on yli 50 µg/m3.

Typenoksidien ja hiukkasten pitoisuudet edellisen vuorokauden ja viikon aikana on esitetty alla. Tulokset ovat tarkistamattomia tuntikeskiarvoja. Yksikkö on mikrogrammaa kuutiossa ilmaa (µg/m3).

Tuloksia kuvataan myös ilmanlaatuindeksillä, joka suhteuttaa epäpuhtaudet niiden terveysvaikutuksiin. Ilmanlaadun ollessa huono, eli punainen, terveysvaikutukset ovat mahdollisia herkillä henkilöillä. Katso myös Hyvinkään ilmanlaatuindeksi tunneittain asukassivuilta.