Lohja

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Lohjan keskusta-alueen yleistä ilmanlaatua mitataan Nahkurintorilla. Mittausasema on kaupunkitausta-asema, joka sijaitsee etäällä vilkasliikenteisistä kaduista. Mittausasemalla mitatut epäpuhtauspitoisuudet edustavat tasoa, jolle ihmiset altistuvat yleisesti keskusta-alueella. Vilkkaiden liikenneväylien lähellä pitoisuudet nousevat selvästi korkeammaksi. Mittaukset alkoivat vuoden 2009 alussa ja asema on pysyvä.
 
Mitattuihin pitoisuuksiin vaikuttavat pääasiassa ajoneuvojen päästöt sekä katupöly. Viereisen Paikkarinkadun liikennemäärät ovat vähäisiä, noin 2000–3000 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Lohjalla ilmasta mitataan typpidioksidin NO2, hengitettävien hiukkasten PM10 ja pienhiukkasten PM2.5 pitoisuuksia sekä säätä. Saasteiden pitoisuudet Lohjalla näkyvät Pitoisuudet-sivulla. Ilmanlaadusta ja toimenpiteistä vastaa Lohjan kaupungin ympäristöyksikkö. Tuloksia kuvataan indeksillä, joka suhteuttaa epäpuhtaudet niiden terveysvaikutuksiin. Ilmanlaadun ollessa huono, eli punainen, terveysvaikutukset ovat mahdollisia herkille henkilöille. Katso ilmanlaatuindeksit viimeiseltä 12 tunnilta.​